Doe mee met Korfbal 2.0!

Heb jij vroeger gekorfbald en wil je ook weer lekker fanatiek trainen? Doe dan met ons mee!

We trainen onder begeleiding van een trainer en sluiten af met een partijvorm.

Waar: DVO-hal (in de zaal)
Wanneer: woensdagavond 19:30 tot 20:30 uur (tijdens de verbouwing 20:30 tot 21:30 uur)
Periode 1: half augustus t/m half oktober
Periode 2: half april t/m half juni

Je kunt direct mee doen! Bij vragen, neem dan contact op met Henriët Brandsma (h.brandsma1@hotmail.com)


Steven Brink vervangt Lars Pieper volgend seizoen bij DVO A1

Alweer enige tijd geleden werd bekend dat DVO/Transus A1 Lars Pieper aan zijn laatste seizoen bezig is. Hij gaat een nieuwe uitdaging aan als coach bij DOS’46 2. Inmiddels is zijn vervanger bekend: Steven Brink zal volgend jaar samen met Manon Maasland voor de groep staan.

Brink is veertig jaar, getrouwd, heeft twee kinderen en werkt als accountmanager bij Capgemini. Hij is al ruim dertig jaar lid van SKF, waar hij diverse jeugdselecties heeft gecoacht. In 2011 voltooide hij zijn KT4 en verdiende hij bij district Oost zijn sporen tot 2013. “Een leuk detail is dat in die lichting een aantal (voormalig) DVO-ers speelden, zoals Saskia [van der Zee, red.], Isa [Klein Tuente, red.], Fleur [Hoek, red.] en Koen [van Roekel, red.]”, zegt de Veenendaler daarover. “Daarna ben ik met veel plezier en toewijding hoofdtrainer geweest van Telstar, DOS (W), SKF en Dindoa.”

Toen kwam zijn leven opeens volledig op zijn kop te staan, want er werd acuut hartfalen bij hem geconstateerd. [Het heftige verhaal (alleen de titel al!) lees je hier: Steven (37) onderging levensreddende operatie en leeft nu op batterijen: ‘Ik heb geen hartslag meer’, red.] “Deze terugval duurde een aantal jaren, maar inmiddels ben ik weer actief langs de lijn, vandaag de dag als selectietrainer bij KV Woudenberg.”

Voor het nieuwe seizoen was ik op zoek naar een andere uitdaging in de regio en met een gedeelde eindverantwoordelijkheid. Jeannette [Teunissen, red.] kreeg hier hoogte van en heeft me benaderd voor DVO A1. Het eerste gesprek voelde direct vertrouwd!”. Voor Jeannette Teunissen voelde dat eerste kennisgesprek hetzelfde: “Steven is een prettig korfbaldier die de regio goed kent en actueel op de hoogte is. Hij is een opleider en is ook bekend met het topkorfbal. Een prima opvolger van Lars!”

Steven kijkt uit naar de samenwerking met Manon Maasland: “Zij is voor de groep en de club een bekende die de afgelopen jaren mooie resultaten heeft neergezet, voortkomend uit de passie om jeugdspelers beter te maken op weg naar hun persoonlijke top. Hier sluit ik me graag bij aan!”.

Maasland: “De gesprekken die ik tot nu toe met Steven heb gehad voelen goed. Hij brengt een hoop ervaring mee en staat er daarnaast voor open om samen de beste manier te vinden om onze A-junioren te helpen bij hun ontwikkeling. Het seizoen is nog niet eens begonnen en hij is nu al erg betrokken bij de club en het team, iets wat ik enorm kan waarderen en vertrouwen geeft in aankomend seizoen.”

Pieper vertrekt als coach, blijft als Hoofd Jeugdopleiding
Voor Pieper eindigt een memorabele periode als hoofdtrainer van DVO A1: “Sinds mijn aanstelling bij DVO A1 in 2019 heb ik vrijwel alleen maar genoten, en dat is nog steeds zo. Als er zoveel motivatie is dat er zelfs elke vrijdagochtend om 7.30u getraind wordt, dan zegt dat denk ik veel over de spelers waarmee ik mag werken. En dan mocht ik dat ook nog samen doen met een geweldige (technische) staf. Ik heb van DVO van het begin af aan vertrouwen gevoeld om naar eigen inzicht keuzes te maken. Dat heeft mij geholpen om te verbeteren, waardoor ik ook de spelers weer iets beter kon helpen om topprestaties neer te zetten. Dat is uiteindelijk waarom ik coach.”

In de jaren dat Lars de leiding had over DVO A1 werd steeds gestreden om de landstitel in play-offs en finales. Steeds gingen die verloren, totdat afgelopen seizoen in een zinderend Ahoy eindelijk de hoofdprijs werd gepakt. “Als je voor deze vijf jaar een script had moeten schrijven van hoe de droomlandstitel (en een droomafscheid) voor mij eruit ziet, dan zou dat dicht in de buurt komen van hoe het is gelopen. Ik ben onbeschrijfelijk trots op al mijn stafleden, de spelers van de A1 (en A2!) én hun ouders, en wil ze vanuit mijn hart bedanken voor al hun bijdragen aan dit gouden proces met een droomresultaat. Ze mogen trots zijn op hun ontwikkeling: DVO heeft letterlijk en figuurlijk goud in handen.”

Toch gaat Lars de club als coach dus verlaten: “Mijn persoonlijke ambitie is uiteindelijk om op een zo hoog mogelijk podium topprestaties neer te zetten. Na vijf seizoenen vind ik het een goed moment om een stap in die richting te zetten. DOS’46 is voornemens om terug te keren in de top van de League, en presenteerde ook een aansprekend plan voor mij in dit geheel. Ik krijg het gevoel daar een grote bijdrage te kunnen leveren, en dat prikkelde mij om voor dit project te kiezen.”

“Het zal best even wennen zijn om tégen DVO te spelen, maar tegelijkertijd is dat ook vooral bijzonder en leuk. Bij DVO blijf ik Hoofd Jeugdopleiding, en de DVO-spelers met wie ik een band heb opgebouwd blijf ik helpen als ze daar behoefte aan hebben, dat verandert niet, en dat weten ze zelf ook wel. Alleen niet onderlinge wedstrijden natuurlijk: dan telt alleen de winst.”

Coachen bij een andere club, maar nog wel beleid uitzetten bij DVO als Hoofd Opleiding – is dat wel te combineren? “Eigenlijk verandert er niet zoveel. Overdag, en ook op woensdag- en vrijdagavonden, zal ik net als nu regelmatig te vinden zijn bij DVO. Ook bij DOS’46 vinden ze dit geen enkel probleem. We hebben onlangs nog een overleg gehad met Commissie Korfbalzaken en Commissie Topkorfbal om de organisatie van de Jeugdopleiding verder te verbeteren, en ik kijk er erg naar uit daar ook volgend jaar stappen in te zetten.”

“We hebben al een meetrainstructuur gecreëerd, waardoor spelers gedurende het jaar al de tijd krijgen om zich aan te passen aan het team of de leeftijdscategorie waar ze het jaar erop spelen. Mede hierdoor zal de A1 ook volgend seizoen weer bestaan uit een mooie groep spelers, die we uiteindelijk willen helpen om een verschilmaker op Korfbal League-niveau te worden. De bijdrage van Manon als nieuwe hoofdtrainster wordt daar belangrijk in, en ik heb enorm veel vertrouwen in haar en Steven. Ik denk dat hij met zijn ervaring en opgedane kennis de kwaliteiten van Manon goed kan gaan aanvullen!”

DVO bedankt Lars van harte voor al zijn werk als coach. Steven wordt natuurlijk van harte welkom geheten bij de club en veel plezier en succces gewenst!

Vanuit de voorzitter

Realiseerde jij je dat toen je vanmorgen uit bed stapte, dat je een risico nam? Je had kunnen uitglijden op de trap, je kunnen verslikken in de boterham of over de drempel kunnen struikelen… Ik wil maar zeggen, dat je zonder het nemen van enig risico nergens komt. Als je vooruit wilt moet je keuzes maken en risico nemen. Het gaat er om hoe je de risico’s beperkt en acceptabel houdt en wat het nemen van het risico oplevert.

Als club nemen we een risico door te investeren in de uitbouw van de hal. Dat zal ik zeker niet ontkennen. Dit is ook uitgebreid besproken in de Algemene Ledenvergadering en er is een beslissing over genomen door de leden. Maar indianenverhalen die rond gaan als dat het financieel wanbeleid is en dat het onverantwoorde risico’s zijn, laat ik graag aan de mensen die blijkbaar de voorkeur hebben (metaforisch gesproken) om de hele dag in bed te blijven…

De Bouworganisatie
De ontwikkelingen rond de uitbouw van de hal zijn complex en volgen elkaar snel op.

Om hier mee om te kunnen gaan, is besloten de slagkracht van de Stichting DVO-Hal te vergroten en het formele Stichtingsbestuur terug te brengen tot een voorzitter, een penningmeester en een secretaris.

Hans Alberts is akkoord gegaan met de rol van voorzitter en Edwin Schuurman zal de rol van penningmeester en secretaris vervullen tot we een nieuwe secretaris hebben gevonden.

Het huidige Stichtingsbestuur zal verder gaan met wat het altijd al deed: het uitstekend zorgen voor onze accommodatie in de vorm van de Commissie Accommodatie, onder leiding van Henk van den Hul als bestuurslid voor de Portefeuille Accommodatie.

Misschien dat we in de toekomst verder kunnen zonder de formele splitsing van vereniging en stichting, maar dat is voor nu nog even een brug te ver.

Voor de bouw zelf hebben we een bouwteam samengesteld onder de bezielende leiding van Edwin Schuurman met daarin Andre van Geenhuizen, Marko van Buren, Rik Danen, Henk van den Hul, Herbert Oostendorp, Tim Danen, Marleen van der Deijl, Evan Schoeman en – namens de aannemer – Peter van de Brink.

Waar staan we dan nu met het project?
Voor de vergunning zijn de laatste puntjes op de ‘i’ gezet. Er is gesproken met de gemeente, de vergunningverlener (Omgevingsdienst) en de brandweer. De laatste eisen worden ingepast in de plannen en tekeningen en we verwachten dat we op korte termijn de vergunning krijgen (red.: de vergunning is inmiddels ontvangen!). Dan is er nog een formele bezwaarperiode, maar gezien het project en de locatie worden er geen steekhoudende bezwaren verwacht.

De gemeentegarantie is unaniem goedgekeurd door de gemeenteraad en moet nog worden getekend door het college in hun vergadering van 28 mei. Dit kon helaas niet eerder omdat we op de hypotheekkeuze moesten wachten, die dan natuurlijk weer afhankelijk was van de aanbiedingen. Daarnaast moet er ook nog vòòr 15 mei een nieuwe huurovereenkomst worden getekend voor de Eikelhof: een traject dat geldt voor alle sportaccommodaties in Ede en ook in de afgelopen maanden veel stof heeft doen opwaaien, met name in voetballand.

Zo grijpt alles in elkaar en tegen die achtergrond moesten wij vòòr 1 mei het groene licht geven aan aannemer Van Grootheest om te beginnen met de voorbereidingen voor de bouw en het bestellen van materialen, om zo voor het starten van de zaalcompetitie klaar te kunnen zijn met de uitbouw. Het alternatief was eigenlijk een jaar uitstel met kostenverhogingen en nog een jaar krap zitten in de zaal…

Als bestuur van DVO/Transus hebben wij de keuze gemaakt dit risico te nemen. Wij zijn er van overtuigd op basis van alle gesprekken en toezeggingen, dat we dit risico konden nemen als we de voordelen hier tegenover zetten. Zoals jullie hebben kunnen zien is Van Grootheest begonnen met het inrichten van de bouwplaats en het aanvoeren van materialen. Vanaf volgende week gaan zij aan het werk in de Jaap van de Bos-zaal. De zaal zal dan niet meer gebruikt kunnen worden voor sporten. Deze activiteiten zijn zo goed als mogelijk verplaatst naar de DVO-hal.

Als alles gaat lopen zoals gepland, dan zal begin november alles klaar zijn. We zullen dan de beschikking hebben over twee volledige indoor-korfbalvelden en een extra boventribune in de DVO-hal, met daaronder nieuwe ruimtes voor Beheer, EHBO, Mediacrew en opslag. Daarnaast zal er opslagruimte zijn voor fitnessapparatuur en schoonmaakapparatuur in het verlengde van de kleedkamers. Het bouwteam heeft bijzonder kritisch gekeken naar de kosten en de mogelijkheden en we proberen een zo functioneel mogelijke bouw te doen. Eigenlijk zoals we altijd hebben gedaan: degelijk maar geen overdreven luxe. Zit het tegen, dan zal in ieder geval de DVO-hal gereed zijn voor de competitie, en de Jaap van de Bos-zaal zal dan snel volgen.

En om het risico te beperken hebben we nu de opdracht gegeven tot een maximumbedrag wat we als DVO zelf op de bank hebben staan en zullen we de hal pas ‘open breken’ als alles geregeld is, zoals de vergunning, de hypotheek, de garantie etc.

Genoeg nu over de Hal, een paar andere zaken
Voor zaterdag 7 september staat de seizoensopening gepland en dan zullen we weer de vrijwilligers bedanken. Als bestuur zullen we voor wat te eten zorgen. We zoeken wel vrijwilligers voor de bar, dus je kan je gewoon aanmelden om de eerste vrijwilligerspunten van het seizoen te scoren op een heel gezellige avond. Details volgen nog, maar reserveer het vast in de agenda.

Voor het komende seizoen zoekt de Commissie Korfbalzaken nog mensen die willen helpen. Dat kan in de Technische Commissie als je een beetje inzicht hebt in de korfbalsport, maar ook als begeleiding/organisator van jeugdactiviteiten. Het zijn geen functies waar je heel veel tijd mee kwijt bent, maar wel essentieel voor een leuke en gezellige vereniging. Dus maak eens een praatje met Peter de Visser. Als bestuurslid Korfbalzaken vertelt hij graag meer over wat het inhoudt. En denk nu niet ‘ach dat doet iemand anders wel’, want als iedereen zo denkt dan gebeurt er ook niets…

Tot slot nog even complimenten en dank aan de Internetcommissie (misschien een ouderwetse naam, omdat dit tegenwoordig veel meer omvat). Er is een nieuwe werkomgeving live gegaan ‘in de cloud’, waar straks alle commissies in kunnen (samen)werken, documenten in kunnen opslaan en vanuit kunnen werken met de e-mail en dergelijke. Je kan misschien al lezen, dat het mij al redelijk boven de pet gaat, maar wel fijn dat het goed geregeld wordt. De uitrol gaat stap voor stap en de commissies zullen worden benaderd wanneer het zover is dat ze ‘over’ kunnen.

Nou weer veel meer tekst dan gepland, maar het is ook een zware job om transparant te zijn als bestuur… 😊

Van onze kant nog veel succes voor de rest van het seizoen. We hebben hopelijk nog een paar leuke zaterdagen voor de boeg. Blijf de website volgen voor het laatste nieuws en wij houden jullie op de hoogte.

Namens het bestuur,

Erik van Buren
Voorzitter DVO/Transus

Mei + juni = statiegeldactie bij PLUS Edwin en Astrid Holtrop

Fondsenwerving – Funding bij uitbreiding accommodatie


De 1e actie (stroopwafels) is nog niet helemaal afgerond, dus we kunnen nog geen eindstand communiceren.

De 2e actie (QR-code scannen tijdens de play-off wedstrijd in de DVO/Transus-hal) heeft ca 1.000 euro opgeleverd voor het verbeteren van de tribunes.

En dan nu de 3e actie alweer…

We kunnen allemaal de komende maanden onze lege flessen/flesjes en blikjes inleveren bij supermarkt PLUS Edwin en Astrid Holtrop in Bennekom en op de inlevermachine kan dan als doel gekozen worden voor DVO/Transus.

Superfijn dat Edwin en Astrid Holtrop dit mogelijk willen maken, waarvoor alvast onze hartelijke dank.

Dus…
doe de komende maanden ff je boodschappen bij de PLUS!
(en lever dan ook even je statiegeldflessen in)

PLUS Edwin en Astrid Holtrop
Dorpsstraat 55
6721 JJ  Bennekom


Vragen of suggesties?

Je kunt ons bereiken via het volgende e-mailadres: actie@dvo-korfbal.nl

FUNDINGgroep DVO/Transus

Beachkorfbaltoernooi bij KV Woudenberg op zaterdag 29 juni 2024

Ook dit jaar organiseert KV Woudenberg het beachkorfbaltoernooi voor de A-junioren, B- en C-aspiranten en de D-pupillen.

De toernooidatum is zaterdag 29 juni, locatie is het Henschotermeer; een klein half uurtje rijden vanaf Bennekom. Het toernooi is prima georganiseerd. Naast korfballen kun je lekker zwemmen in het meer en is er voldoende horeca aanwezig.

Alle info vind je hier, teams kunnen zelf inschrijven via het aangegeven e-mailadres: beachkorfbalwoudenberg@hotmail.com. Hier kun je ook terecht voor aanvullende vragen over het toernooi.

Beachkorfbal wordt binnen DVO/Transus gezien als teamactiviteit, alle kosten zijn voor eigen rekening en worden niet betaald door DVO/Transus.

Als je mee wilt doen, wacht dan niet te lang met inschrijven, er is veel belangstelling en VOL = VOL 😊

Voor algemene vragen over oefenwedstrijden en toernooien kun je mailen naar: oefenwedstrijden@dvo-korfbal.nl


Eerste graafwerk van de bouwgroep Uitbreiding Accommodatie zit erop

Zaterdagmorgen om 8:00 uur kwamen de eerste vrijwillige ‘Gold Diggers‘ binnen voor een lekker bakje koffie. Daarna zijn we naar buiten gegaan om het graafwerk te gaan doen.

Bij het clubhuis was het meeste werk al gedaan voor Liander. Achter de Jaap van den Bos-hal moest wel wat meer gedaan worden. Vanaf de palenberging naar de schakelkast moest een geul komen om een kabel in te leggen, deze werd na het aanbrengen ook weer netjes dicht gegooid.

Om 10:00 uur trakteerde Bakkerij ten Veen de hard werkende mannen (helaas waren er geen vrouwen die hier aan mee wilden helpen) op heerlijke saucijzenbroodjes bij de koffie.

Daarna gingen we weer verder om de oude kabel vanaf het trafohuisje naar de schakelkast uit te gegraven, zodat die later weer naar de palenberging gelegd kon worden.

Doordat we veel ‘Gold Diggers‘ hadden was het werk mooi op tijd klaar en konden we aan de goed verzorgde lunch van Albert beginnen.

Daarna konden we weer naar huis en was het werk gedaan, mede door inzet van Bert met de graafmachine van Kerngroen.

Als de hal wordt uitgebreid zouden we graag nog meer vrijwilligers willen hebben die ook wat werkzaamheden willen doen.

Groeten,
André van Geenhuizen

Copypoint Wageningen verlengt Bronze Sponsorcontract

Vrijdag 12 april heeft Johan Mulder van Copypoint weer zijn handtekening gezet onder een nieuw driejarig sponsorcontract. Zijn bedrijf op de Bevrijdingsstraat 32 tegen het centrum van Wageningen aan is een meester in alles op het gebied van printen en scannen.

Als Sponsorcommissie zijn wij natuurlijk blij met al die bedrijven die een klik met onze mooie korfbalclub hebben.

Meer weten over Copypoint Wageningen? Bekijk de sponsorpagina: https://dvo-korfbal.nl/partner/copypoint/

Op de foto Johan Mulder (links) namens Copypoint en Hans Teunissen (rechts) namens de Sponsorcommissie

Goldsponsor Van Zon & Partners Hypotheken en Verzekeringen tekent voor drie jaar bij

John Korthouwer, Jeannette Teunissen en Michel Hardeman van Van Zon & Partners Hypotheken en Verzekeringen verlengden onlangs het Gold Sponsorcontract bij DVO/Transus met nog eens drie jaar. Namens de Sponsorcommissie hartelijk dank voor jullie jarenlange ondersteuning en opnieuw veel plezier gewenst met dit partnerschap!

Meer weten over Van Zon & Partners Hypotheken en Verzekeringen? Bekijk de sponsorpagina: https://dvo-korfbal.nl/partner/vzp-hypotheken-verzekeringen/

Op de foto John Korthouwer (links), Jeannette Teunissen (2e van links) en Michel Hardeman (2e van rechts) namens Van Zon & Partners Hypotheken en Verzekeringen en Edwin Schuurman (rechts) namens de Sponsorcommissie

Teamindeling komend seizoen

Als Commissie Korfbalzaken zijn wij inmiddels weer begonnen met een belangrijke taak: het maken van de teamindeling voor seizoen 2024-2025. De verschillende coördinatoren hebben al veel wedstrijden en trainingen bekeken en zullen dat de komende tijd ook blijven doen.

Om te zorgen dat wij niet voor verrassingen komen te staan, is het belangrijk dat wij weten welke spelers/speelsters stoppen met korfballen. Daarom de vraag om dit uiterlijk vrijdag 17 mei door te geven. Dit kan via de e-mail (korfbalzaken@dvo-korfbal.nl) of door een coördinator aan te spreken.

Ook zijn wij voor volgend jaar nog op zoek naar trainers en TC-coördinatoren. Mocht je hier interesse in hebben, geef dit dan ook door per e-mail of aan een coördinator.

Studio DEAS tekent contract als nieuwe Bronze Sponsor

Op de foto Leon van der Deijl (midden) namens Studio DEAS en Marleen van der Deijl (links) en Jorg Bolder (rechts) namens de Sponsorcommissie


Op zaterdag 6 april 2024, rondom de play-offwedstrijd tegen LDODK, vond een bijzondere contractondertekening plaats.

Leon van der Deijl, één van de eigenaren van Studio DEAS èn zoon van onze secretaris Marleen, zette zijn handtekening onder een Bronze Sponsorovereenkomst, waar wij als Sponsorcommissie heel blij mee zijn.

Studio DEAS is een ontwerpstudio dat zich richt op het ontwerpen en realiseren van tuinen en buitenruimte op verschillende schaalniveaus. DEAS bestaat uit vier enthousiaste vrienden met elk hun eigen kennis en kunde. Zij delen de passie voor buiten.

Meer weten? Informatie kunnen jullie op de sponsorpagina van DEAS of op de eigen website.

Plannen voor de (her)inrichting van de buitenruimte? Neem dan gerust eens contact op met DEAS.

Mannen van DEAS, dank voor jullie steun en welkom bij de club!