Vanuit de voorzitter

Realiseerde jij je dat toen je vanmorgen uit bed stapte, dat je een risico nam? Je had kunnen uitglijden op de trap, je kunnen verslikken in de boterham of over de drempel kunnen struikelen… Ik wil maar zeggen, dat je zonder het nemen van enig risico nergens komt. Als je vooruit wilt moet je keuzes maken en risico nemen. Het gaat er om hoe je de risico’s beperkt en acceptabel houdt en wat het nemen van het risico oplevert.

Als club nemen we een risico door te investeren in de uitbouw van de hal. Dat zal ik zeker niet ontkennen. Dit is ook uitgebreid besproken in de Algemene Ledenvergadering en er is een beslissing over genomen door de leden. Maar indianenverhalen die rond gaan als dat het financieel wanbeleid is en dat het onverantwoorde risico’s zijn, laat ik graag aan de mensen die blijkbaar de voorkeur hebben (metaforisch gesproken) om de hele dag in bed te blijven…

De Bouworganisatie
De ontwikkelingen rond de uitbouw van de hal zijn complex en volgen elkaar snel op.

Om hier mee om te kunnen gaan, is besloten de slagkracht van de Stichting DVO-Hal te vergroten en het formele Stichtingsbestuur terug te brengen tot een voorzitter, een penningmeester en een secretaris.

Hans Alberts is akkoord gegaan met de rol van voorzitter en Edwin Schuurman zal de rol van penningmeester en secretaris vervullen tot we een nieuwe secretaris hebben gevonden.

Het huidige Stichtingsbestuur zal verder gaan met wat het altijd al deed: het uitstekend zorgen voor onze accommodatie in de vorm van de Commissie Accommodatie, onder leiding van Henk van den Hul als bestuurslid voor de Portefeuille Accommodatie.

Misschien dat we in de toekomst verder kunnen zonder de formele splitsing van vereniging en stichting, maar dat is voor nu nog even een brug te ver.

Voor de bouw zelf hebben we een bouwteam samengesteld onder de bezielende leiding van Edwin Schuurman met daarin Andre van Geenhuizen, Marko van Buren, Rik Danen, Henk van den Hul, Herbert Oostendorp, Tim Danen, Marleen van der Deijl, Evan Schoeman en – namens de aannemer – Peter van de Brink.

Waar staan we dan nu met het project?
Voor de vergunning zijn de laatste puntjes op de ‘i’ gezet. Er is gesproken met de gemeente, de vergunningverlener (Omgevingsdienst) en de brandweer. De laatste eisen worden ingepast in de plannen en tekeningen en we verwachten dat we op korte termijn de vergunning krijgen (red.: de vergunning is inmiddels ontvangen!). Dan is er nog een formele bezwaarperiode, maar gezien het project en de locatie worden er geen steekhoudende bezwaren verwacht.

De gemeentegarantie is unaniem goedgekeurd door de gemeenteraad en moet nog worden getekend door het college in hun vergadering van 28 mei. Dit kon helaas niet eerder omdat we op de hypotheekkeuze moesten wachten, die dan natuurlijk weer afhankelijk was van de aanbiedingen. Daarnaast moet er ook nog vòòr 15 mei een nieuwe huurovereenkomst worden getekend voor de Eikelhof: een traject dat geldt voor alle sportaccommodaties in Ede en ook in de afgelopen maanden veel stof heeft doen opwaaien, met name in voetballand.

Zo grijpt alles in elkaar en tegen die achtergrond moesten wij vòòr 1 mei het groene licht geven aan aannemer Van Grootheest om te beginnen met de voorbereidingen voor de bouw en het bestellen van materialen, om zo voor het starten van de zaalcompetitie klaar te kunnen zijn met de uitbouw. Het alternatief was eigenlijk een jaar uitstel met kostenverhogingen en nog een jaar krap zitten in de zaal…

Als bestuur van DVO/Transus hebben wij de keuze gemaakt dit risico te nemen. Wij zijn er van overtuigd op basis van alle gesprekken en toezeggingen, dat we dit risico konden nemen als we de voordelen hier tegenover zetten. Zoals jullie hebben kunnen zien is Van Grootheest begonnen met het inrichten van de bouwplaats en het aanvoeren van materialen. Vanaf volgende week gaan zij aan het werk in de Jaap van de Bos-zaal. De zaal zal dan niet meer gebruikt kunnen worden voor sporten. Deze activiteiten zijn zo goed als mogelijk verplaatst naar de DVO-hal.

Als alles gaat lopen zoals gepland, dan zal begin november alles klaar zijn. We zullen dan de beschikking hebben over twee volledige indoor-korfbalvelden en een extra boventribune in de DVO-hal, met daaronder nieuwe ruimtes voor Beheer, EHBO, Mediacrew en opslag. Daarnaast zal er opslagruimte zijn voor fitnessapparatuur en schoonmaakapparatuur in het verlengde van de kleedkamers. Het bouwteam heeft bijzonder kritisch gekeken naar de kosten en de mogelijkheden en we proberen een zo functioneel mogelijke bouw te doen. Eigenlijk zoals we altijd hebben gedaan: degelijk maar geen overdreven luxe. Zit het tegen, dan zal in ieder geval de DVO-hal gereed zijn voor de competitie, en de Jaap van de Bos-zaal zal dan snel volgen.

En om het risico te beperken hebben we nu de opdracht gegeven tot een maximumbedrag wat we als DVO zelf op de bank hebben staan en zullen we de hal pas ‘open breken’ als alles geregeld is, zoals de vergunning, de hypotheek, de garantie etc.

Genoeg nu over de Hal, een paar andere zaken
Voor zaterdag 7 september staat de seizoensopening gepland en dan zullen we weer de vrijwilligers bedanken. Als bestuur zullen we voor wat te eten zorgen. We zoeken wel vrijwilligers voor de bar, dus je kan je gewoon aanmelden om de eerste vrijwilligerspunten van het seizoen te scoren op een heel gezellige avond. Details volgen nog, maar reserveer het vast in de agenda.

Voor het komende seizoen zoekt de Commissie Korfbalzaken nog mensen die willen helpen. Dat kan in de Technische Commissie als je een beetje inzicht hebt in de korfbalsport, maar ook als begeleiding/organisator van jeugdactiviteiten. Het zijn geen functies waar je heel veel tijd mee kwijt bent, maar wel essentieel voor een leuke en gezellige vereniging. Dus maak eens een praatje met Peter de Visser. Als bestuurslid Korfbalzaken vertelt hij graag meer over wat het inhoudt. En denk nu niet ‘ach dat doet iemand anders wel’, want als iedereen zo denkt dan gebeurt er ook niets…

Tot slot nog even complimenten en dank aan de Internetcommissie (misschien een ouderwetse naam, omdat dit tegenwoordig veel meer omvat). Er is een nieuwe werkomgeving live gegaan ‘in de cloud’, waar straks alle commissies in kunnen (samen)werken, documenten in kunnen opslaan en vanuit kunnen werken met de e-mail en dergelijke. Je kan misschien al lezen, dat het mij al redelijk boven de pet gaat, maar wel fijn dat het goed geregeld wordt. De uitrol gaat stap voor stap en de commissies zullen worden benaderd wanneer het zover is dat ze ‘over’ kunnen.

Nou weer veel meer tekst dan gepland, maar het is ook een zware job om transparant te zijn als bestuur… 😊

Van onze kant nog veel succes voor de rest van het seizoen. We hebben hopelijk nog een paar leuke zaterdagen voor de boeg. Blijf de website volgen voor het laatste nieuws en wij houden jullie op de hoogte.

Namens het bestuur,

Erik van Buren
Voorzitter DVO/Transus

Wat een feest!

Het is zondagochtend half negen als ik dit aan het schrijven ben en mijn oren tuteren nog steeds en de adrenaline voel ik nog steeds door mijn lichaam gaan. Maar wat was het eerst spannend en daarna gezellig gisteravond.

Ik wil beginnen met de hele selectie te feliciteren met de behaalde finale en natuurlijk ook de A1 met hun finaleplaats. Ik heb geen statistieken, maar ik denk een redelijk unieke prestatie om twee jaar op rij met zowel de A-jeugd als het eerste team in Ahoy te staan.

Ik wil ook LDODK/Rinsma Modeplein bedanken voor hun sportiviteit en ik snap de teleurstelling, maar ondanks dat bleef het gezellig en dat is een compliment waard aan de supporters van de Friezen. Fijn om te zien dat het zo ook kan!

Het meest belangrijke wat ik echter deze ochtend wil zeggen, is heel erg bedankt aan alle vrijwilligers die zich hebben ingezet om dit feest mogelijk te maken. De Clubhuiscommissie en alle vrijwilligers voor de bar- en bakdiensten, de controleurs bij de ingang, de zaalbeheerders en opruimers, de Mediacrew, de Sponsorcommissie voor de gastvrijheid, VAK-D voor hun enthousiasme en de prachtige aankleding van de hal en zonder iemand te kort te willen doen Jaap, Nico en Jeanette voor de geweldige organisatie. Ik weet, jullie doen het met liefde voor de club, maar des al niet te min… zonder mensen die hun nek uitsteken, verantwoordelijkheid nemen en gewoon doen wat er gedaan moet worden om dit mogelijk te maken was het niet zo goed verlopen. En ja ik ben vast wat mensen vergeten, mea culpa, maar ik heb genoten van de avond en een ieders inzet. Ik ben trots op ons clubje.

Als laatste wil ik de weergoden bedanken voor de heerlijke zomerse avond. Dat was het enige wat er niet bijgeboekt kon worden, maar was een heel welkome bijkomstigheid na de hitte van de hal.

En dan nu nog even de blik naar voren. Als je het nog niet heb gedaan: koop je DVO-Ahoypakket en laten we met veel optimisme en goede zin naar Rotterdam gaan!

Ik hoop jullie allemaal daar te zien.

Erik van Buren
Voorzitter DVO/Transus


Even voorstellen: Commercieel Manager DVO/Transus

NOC*NSF en de KNKV willen de effecten van het professioneel benaderen van commerciële activiteiten binnen een topclub in het komende jaar in beeld brengen. Zoals jullie al op de website hebben kunnen lezen, doet DVO/Transus ook mee met het traject binnen het project “Versterken topcompetities & topclubs 2032”.

Onze nieuwe commerciële manager, Kris Kabo, gaat ons het komende jaar helpen om bestendig korfbal en DVO als topclub uit te dragen in onze regio en ver daarbuiten, met het doel de open sportvereniging te zijn waar iedereen op zijn en haar niveau korfbal kan spelen, waar iedereen zich welkom en thuis voelt, midden in de maatschappij. Het zichtbaar maken van de korfbalsport en de groei van de vereniging is een essentieel doel binnen de pilot. Ook het vinden en binden van meer (maatschappelijke) partners is samen met het maximaal benutten van onze volledige accommodatie één van de doelstellingen.

Per 1 februari 2024 hebben wij Kris officieel verwelkomd bij de club. Sommigen hebben hem vast al wel gezien en gesproken, maar hij stelt zich graag ook langs deze weg aan jullie voor:


Hallo, ik ben Kris Kabo en loop sinds februari bij DVO/Transus rond in de rol van commercieel manager. Ik ben getrouwd, woon in Maarssen en heb drie kinderen. Wij zijn thuis enorm sport-minded, kijken veel verschillende sporten en ik kan enorm genieten van een spannende wedstrijd. Mijn kinderen hebben alle drie op de hockeyclub rondgelopen, waarvan mijn zoon op het hoogste niveau van Nederland. Ikzelf speelde vroeger tennis.

Als commercieel manager ben ik verantwoordelijk voor het verder uitbouwen van het sponsorbeleid van DVO/Transus. We willen met onze topteams graag structureel in de top van het korfbal meedraaien en daarvoor is voldoende geld nodig, geld dat grotendeels vanuit de sponsoren zal moeten komen. Daarnaast moet DVO/Transus een gezonde club blijven. waar ook voor alle andere teams voldoende faciliteiten beschikbaar blijven. Vanaf mijn start ben ik eerst bezig met een nulmeting, om goed in beeld te krijgen waar de vereniging nu staat en wat er nodig is om verder te groeien. Daarna ga ik samen met de sponsorcommissie aan de slag om de inkomsten verder te laten groeien.

Ik heb nu een aantal thuiswedstrijden van DVO/Transus mogen meemaken en ben enorm gegrepen door de dynamiek van het spel en geniet van de sfeer langs de lijn. Elke wedstrijd is een feest, zowel tijdens de wedstrijd als na afloop in het sponsorhome en het clubhuis. Voor iedereen die meer van mij wil weten, spreek me gerust aan als je me na afloop van een wedstijd ziet.

Tot ziens bij DVO!

Kris Kabo
commercieelmanager@dvo-korfbal.nl

Vanuit het bestuur… nieuwe samenstelling bestuur

Het nieuwe kalenderjaar zijn we begonnen met een voltallig bestuur. De aanstelling van het nieuwe bestuurslid Korfbalzaken, Peter de Visser en de functiewijzigingen (Erik van Buren als nieuwe voorzitter en Matthijs van den Berg als nieuwe penningmeester) werden conform de statuten in een extra mini-ALV, tijdens de pauze van het koppelschiettoernooi van afgelopen vrijdag, officieel bekrachtigd met een luid applaus. Gefeliciteerd met jullie nieuwe rol Erik, Matthijs en Peter en heel veel succes!

Het bestuur bestaat nu uit:

Functie Naam
Voorzitter Erik van Buren
Penningmeester Matthijs van den Berg
Secretaris & Contactpersoon Sponsorzaken Marleen van der Deijl
Accommodatie en Clubhuis Henk van den Hul
Korfbalzaken Peter de Visser
Wedstrijdsecretaris Erik Jager
Topkorfbal & Contactpersoon KNKV/KL-verenigingen Jeannette Teunissen
Verenigingszaken Marleen Jager
PR & Communicatie & IC Sjoerd de Vos

Nieuwjaarstoespraak
De kersverse nieuwe voorzitter keek vervolgens terug naar een mooi jaar met vele hoogtepunten die gerealiseerd zijn door de strijders in het veld, maar ook mede mogelijk werden gemaakt door de inzet van vele DVO-vrijwilligers. Ook blikte hij in zijn speech alvast een beetje vooruit naar de mooie ambities en plannen die wij het komende jaar vorm willen gaan geven. Uiteraard nemen wij jullie hierin mee via de website en de overige sociale mediakanalen.

Na de mooie woorden van Erik werd er nog geproost op een prachtig, sportief, succesvol en in goede gezondheid 2024, waarna de tweede helft van het koppelschiettoernooi van start kon gaan. Het verslag en de spannende ontknoping van het toernooi vinden jullie inmiddels op de website.

Vanuit het bestuur: verkiezing bestuursleden

Beste leden,

Zoals jullie onlangs op de website (gedicht van Sinterklaas), hebben kunnen lezen, is ons bestuur weer compleet.

Om dit door de Algemene Ledenvergadering te laten bekrachtigen (conform statuten 14.2) willen wij tijdens de nieuwjaarsreceptie een mini-ALV inlassen tijdens de pauze van het koppelschiettoernooi, rond 20.15 uur. We zullen dan Peter de Visser als nieuwe portefeuillehouder Korfbalzaken officieel welkom heten in ons bestuur en de functiewijzigingen van Erik van Buren (van penningmeester naar voorzitter) en Matthijs van den Berg (van portefeuillehouder Korfbalzaken naar penningmeester) doorvoeren (let op: hiertoe dient wel eerst de in de hal of clubhuis aanwezige presentielijst door de stemgerechtigden leden te worden ingevuld).

Graag zien wij jullie op vrijdag 5 januari 2024 tijdens het koppelschiettoernooi en de aansluitende nieuwjaarsreceptie. Een goede start van het nieuwe kalenderjaar, een mooi moment om na de feestdagen weer samen te sporten en te zijn, het glas te heffen en elkaar het allerbeste te wensen.

Tot dan!

Namens het bestuur,

Marleen van der Deijl
Secretaris DVO/Transus

DVO/Transus C1 en C2 brengen kerstattenties rond

Afgelopen week gingen DVO/Transus C1 en C2 op pad met de kerstattenties voor onze oudere leden en een aantal leden die o.i. extra aandacht verdienden. De kinderen kregen leuke reacties, het werd erg gewaardeerd.

Het bestuur bedankt de bedenker van het initiatief, de commissie Korfbalzaken voor het regelen van de bezorgers en natuurlijk de toppers van de C1 en C2, die hiervoor tijd hebben vrijgemaakt. Met jullie hulp was het een echte #wijzijnDVO-actie!

Fijne warme kerstdagen 🤗🌟


Kerstgroet vanuit het bestuur

Beste DVO’ers, sponsoren en iedereen die DVO/Transus een warm hart toedraagt,

De dagen zijn kort en donker en wat is het dan altijd heerlijk om als één vereniging samen te kunnen komen in onze hal en clubhuis, die je uitnodigen met lichtjes, een kerstboom en veel warmte.

De warmte, die we voelen als we ons vlaggenschip aanmoedigen, maar ook de warmte die we ervaren als we elke DVO’er, binnen of buiten de lijnen, zijn of haar bijdrage zien leveren aan onze club.

Kerst is een mooie tijd, voor verzoening, vrede en om samen (het) feest te vieren.

Ook realiseren we ons dat het voor sommige van onze leden anders voelt door gemis, zorg of ziekte. Laten we hen ook omringen met een beetje extra warmte.

Dit jaar hebben we als bestuur er voor gekozen om onze oudste leden een klein presentje te geven, om hen ook een beetje warmte te laten ervaren van onze mooie club, evenals een aantal leden die om verschillende redenen dit ook “nodig”  hebben. De jonge leden zullen dit bezorgen, wij zijn immers samen DVO.

Het bestuur van DVO wenst daarom iedereen een warm, gezellig en mooi kerstfeest toe en nodigt iedereen van harte uit om op vrijdag 5 januari met elkaar het glas te heffen op een nieuw jaar met veel sportieve hoogtepunten voor iedereen, maar vooral met veel geluk en hopelijk in goede gezondheid.

Bestuur DVO/Transus


Commercieel Manager bij DVO/Transus, iets voor jou?!

VACATURE COMMERCIEEL MANAGER KNKV KL TOPCLUB DVO/TRANSUS

 DVO/Transus (hierna DVO) heeft zich afgelopen jaar aangemeld voor een traject binnen project “Versterken topcompetities & topclubs 2032”. NOC*NSF en de KNKV willen de effecten van het professioneel benaderen van de commerciële activiteiten na een jaar in beeld brengen. Onze aanvraag is inmiddels door NOC*NSF geselecteerd om mee te doen aan bovengenoemd traject. Dit betekent dat onder andere onze vereniging subsidie krijgt voor het aanstellen van een commercieel manager (hierna CM).

DVO zoekt zo spoedig mogelijk een CM, die ons verder helpt om bestendig korfbal en DVO uit te dragen in onze regio en ver daarbuiten, met het doel de open (top)sportvereniging te zijn, waar iedereen op zijn en haar niveau korfbal kan spelen, waar iedereen zich welkom en thuis voelt, midden in de maatschappij.

Het betreft een (betaalde) parttimefunctie voor 20 uur per week, voor een periode van een jaar. Het brutosalaris is vastgesteld op € 6.000,- per maand op fulltimebasis (inclusief vakantiegeld).

Doel van de functie:
Het zichtbaar maken van de korfbalsport en de vereniging is een essentieel doel binnen de pilot. Ook het vinden en binden van meer (maatschappelijke) partners is één van de doelstellingen.

Door de inzet van de CM en de doorontwikkeling van de sponsorcommissie naar een actieve businessclub is er meer ruimte om maatschappelijke activiteiten te ondernemen en zichtbaarder te maken. Door meer financiële middelen en meer partners zal de kwaliteit en aantrekkelijkheid van topkorfbal vergroot worden.

De vereniging laten ontwikkelen richting de pijlers vanuit het landelijke Sportakkoord is de achtergrond van het project. Mede daarom is het van belang partnerrelaties met overheid en onderwijs aan te gaan.

De vijf pijlers, waarop DVO zich (meer) wil gaan richten, zijn:

 • Contributie (stijging door ledenwerving)
 • Exploitatie (uitbreiding en verhuur hal)
 • Sponsoring (onder andere conform visie & strategie komende 10 jaar)
 • Inkomsten clubhuis
 • Overige inkomsten (subsidies, funding, acties)

Rapportagestructuur:
De commercieel manager (CM) rapporteert aan de binnen het clubbestuur aangewezen clubvertegenwoordiger.

Omgeving functie:
De omgeving bestaat onder andere uit een netwerk op het gebied van overheid, onderwijs en bedrijfsleven. De CM werkt als professional in een vrijwilligersorganisatie, waarbij hij/zij naast het commercieel managen rekening met de kenmerken van de vereniging houdt (onze missie & visie):

De CM bouwt aan een netwerk op het gebied van andere (breedtesport) verenigingen en maatschappelijke organisaties, om daarmee een maatschappelijk waardevolle vereniging te realiseren. De CM werkt met de commercieel manager bij LDODK en met de (nog aan te stellen) commercieel manager van de KL samen.

Belangrijkste resultaatverantwoordelijkheden:

 • Voert binnen één maand een nulmeting uit op het gebied van de stand van zaken rondom de sponsorcommissie, het netwerk en de zichtbaarheid van DVO.
 • Levert binnen twee maanden een plan op hoe bovenstaande doorontwikkeld gaat worden.
 • Een jaar na de start van de pilot zijn de samenwerking met het netwerk en de zichtbaarheid van DVO verbeterd en/of vergroot ten opzichte van de nulmeting.
 • De commercieel manager krijgt een target voor de sponsorcommissie en haalt dit target.
 • Een jaar na de start van de pilot is de sponsorcommissie zichtbaar doorontwikkeld.
 • Een jaar na de start van de pilot is een lange termijn businesscase ontwikkeld voor het werken met een commercieel manager.

Activiteiten binnen vereniging, de CM:

 • Leidt de topclub op het gebied van commercie.
 • Onderhoudt samen met de sponsorcommissie het contact met bestaande partners en sponsors en is daarnaast verantwoordelijk voor het benaderen/werven van nieuwe potentiële partners en sponsors.
 • Is aanwezig in het sponsorhome tijdens de thuiswedstrijden van DVO.
 • Is aanwezig bij sponsorcommissie-overleg.
 • Verzamelt samen met het acquisitieteam van de sponsorcommissie informatie over de sponsors en partners en anticipeert hierop.
 • Maakt in overleg met de sponsorcommissie (prijs)afspraken met de sponsors en stemt zaken als algemene voorwaarden met elkaar af om zo tot een prettige samenwerking te komen.
 • Levert maandelijks een update aan bij de het bestuur (inloop bestuursvergadering) en KNKV-projectleider.
 • Vertegenwoordigt de club in commerciële aangelegenheden bij de Korfbal League (KL CV) en het Koninklijk Nederlands Korfbalverbond (KNKV).
 • Staat de media te woord over marketing- en sponsorzaken.
 • Organiseert en coördineert samen met de sponsorcommissie marketing-, sponsor- en communicatieactiviteiten.
 • Bouwt en onderhoudt een netwerk van deskundigen (bond, partners, overheden, NOC*NSF).
 • Vervult publicitaire- en promotionele werkzaamheden in samenspraak met portefeuille Communicatie & PR.

Geeft leiding aan collega-vrijwilligers op het gebied van commerciële zaken:

 • Marketingactiviteiten;
 • Communicatieactiviteiten;
 • Organisatie businessclub;
 • Tijdens evenementen.

Realiseert randvoorwaarden en zorgt voor naleving van afspraken:

 • Zorgt er mede voor dat de topsporters en het topsportkader de belangen van de club onderstrepen.
 • Ziet toe op het naleven en uitvoeren van sponsorafspraken door coaches en sporters met betrekking tot kleding (in samenspraak met coördinator kledingsponsoring), presentatie, aanwezigheid en gedrag.
 • Voert rand voorwaardelijke werkzaamheden van organisatorische, administratieve en logistieke aard samen met vrijwilligers uit.

Behartigt belangen van de topclub:

 • Draagt zorg voor de presentatie en belangenbehartiging van de organisatie tijdens belangrijke wedstrijden.
 • Vertegenwoordigt de club met betrekking tot commerciële zaken bij de KL CV en het KNKV.

Vergaart, ontwikkelt, innoveert en deelt kennis op sporttechnisch gebied:

 • Analyseert commerciële activiteiten binnen Europese en mondiale topsport.
 • Zoekt naar relevante ontwikkelingen die (een) bijdrage(n) kunnen leveren aan de kwaliteit van de commerciële activiteiten en creëert randvoorwaarden om deze te implementeren.
 • Vormgeven aan en invullen van de eigen ontwikkeling binnen het vastgestelde budget.
 • Stelt in samenspraak met bestuur en betrokkenen de commerciële innovatieagenda vast, voorzien van verbetervoorstellen met deadlines.

Functie-eisen/wensen:

 • Een commercieel vaardige, verbindende en krachtige persoonlijkheid met het vermogen mensen te inspireren.
 • Heeft aantoonbaar visie op en ervaring met het succesvol vermarkten van topsport.
 • HBO/WO werk- en denkniveau.
 • Uitstekende mondelinge – en schriftelijke communicatieve vaardigheden.
 • Legt makkelijk contact en vindt het leuk om nieuwe contactpersonen aan je netwerk toe te voegen.
 • Kan goed in een vrijwilligersorganisatie functioneren.

Wat biedt DVO/Transus?

 • Een hartelijk welkom en een coöperatieve werkomgeving.
 • Een maatschappelijk betrokken sportclub, midden in de samenleving van Bennekom e.o.
 • Een vereniging van en voor iedereen, waar naast topsport alle facetten als belangrijk worden ervaren. DVO staat bekend als een warme club om te sporten en te werken.
 • Een werkplek met laptop in onze accommodatie, zodat er ook vaak contactmomenten kunnen zijn om de opdracht optimaal te kunnen realiseren.
 • Een intern aanspreekpunt bij DVO.

Interesse?
Meer weten? Stel je vragen via secretaris@dvo-korfbal.nl. Direct solliciteren kan ook. Een brief met duidelijke motivatie kan naar hetzelfde mailadres gestuurd worden.

Een Sinterklaasgedicht vanuit het bestuur

In het rijk van korfbalvereniging DVO/Transus klinkt een nieuw geluid:
Een gewijzigd bestuur, vol enthousiasme en kracht, zo luidt.

Peter de Visser, met zijn passie voor korfbalzaken, is binnen gevist.
Matthijs van den Berg omarmt voortaan de financiën en hoeft niet te worden gemist.

Erik van Buren, de nieuwe kapitein aan het roer.
Erik Jager, de wedstrijdsecretaris, oh zo stoer.

Jeannette Teunissen, de topper van topkorfbal, vol vuur.
Henk van den Hul, de steun voor onze accommodatie uur na uur.

Marleen Jager houdt de verenigingszaken in de hand.
Sjoerd de Vos van PR & Communicatie, helemaal thuis in het digitale land.

Marleen van der Deijl, in haar rol als secretaris, de pen op het papier.
Het bestuur is weer compleet en vol van fier.

In het nieuwe jaar, een nog te plannen extra ALV in zicht,
Om het nieuwe bestuur te omarmen in het volle licht.

DVO/Transus is bloeiend en vitaal, wij zijn heel tevreden!
Voor nu, namens het bestuur fijne en feestelijke decemberdagen aan alle leden.

Vanuit de interim-voorzitter: update bouwplannen DVO/Transus

Beste leden, het is al weer 5-6 weken geleden dat we hebben gestemd over de toekomstplannen van de vereniging, dus ik wil jullie een korte update geven van de ontwikkelingen.

Om eerlijk te zijn stemden de ontwikkelingen in de eerste weken na de vergadering mij niet direct vrolijk. Een eerste gesprek met onze huisbank gaf ons een indicatie van 5 tot 6% rente op een mogelijke lening. Dit beperkt onze leencapaciteit aanzienlijk en maakt het vrijwel onmogelijk om het geplande investeringsbedrag van ruim 1,2 miljoen euro bij elkaar te krijgen.

Daarnaast hadden we een bijeenkomst met de dorpsraad over de gemeentelijke plannen en de impact op de sportaccommodaties. Alhoewel de bijeenkomst op zich interessant was, hielp het ons niet echt verder als het om onze uitdaging met betrekking tot de aflopende pacht ging (de huidige overeenkomst loopt 1 januari 2029 af). De tijdstermijnen waarover wordt gedacht, helpen ons niet met onze planning.

Gelukkig zijn de afgelopen weken veel succesvoller geweest. Allereerst hebben we met de beoogde bouwer en onze bouwadviseur samengezeten en nog eens goed gekeken naar de plannen. We zetten hierbij prioriteit op de uitbouw van de hal en de tribune, omdat dit onzes inziens de grote drijfveren waren achter de keuze voor deze optie. Wanneer we dit in basis uitvoeren, is het ook met een lagere lening (gebaseerd op maximaal 6% rente) onzes inziens op dit moment wel te realiseren. Extra uitbreiding voor een fitnesruimte, extra kleedkamers en significante renovaties worden dan wel een financiële uitdaging.

Ook heel positief was de bijeenkomst met de gemeentelijke ambtenaren van sport en onroerend goed. Vanuit sport ligt er absoluut de intentie onze plannen te ondersteunen. We hebben veel tips gekregen over hoe we één en ander het beste kunnen aanpakken en ook hoe we mogelijk een gunstigere financiering kunnen krijgen (het blijft afwachten hoe zich dit ontwikkelt, maar de genoemde rente was een stuk prettiger dan waar de bank mee kwam). Maar ook vanuit onroerend goed was er positief nieuws over onze pachtovereenkomst. Alhoewel we nog wachten op een definitief voorstel, lijkt het er op dat de gemeente goed heeft geluisterd naar onze bezwaren op de eerste draft en bereid is de huidige pacht te verlengen met een termijn die noodzakelijk is voor de bouw en financiering van de hal. Zij gaan hun best doen dit voor de kerst rond te hebben. Dit is belangrijk voor de planning. Met deze overeenkomst kunnen we verder met het project en voor de kerst (zonder groot risico) nog een vergunningaanvraag indienen.

Tegelijkertijd moeten we verder werken met de sportambtenaar om een garantieverklaring van de gemeente te krijgen. Dit is ook nog wel een langdurig traject. Uiterlijk begin februari moeten we alles klaar hebben voor de aanvraag. Dit is veel werk, maar het lijkt wel haalbaar. Hiervoor kunnen we nog ondersteuning gebruiken in het Finance-team voor het opzetten van acties en dergelijke. Leden die dit leuk vinden en willen ondersteunen kunnen zich melden bij Edwin Schuurman, die (voorlopig) nog de kar trekt op dit gebied. Voor diegene die zich hebben aangemeld voor de bouwcommissie; heb nog even geduld, als we echt aan de slag kunnen met de uitvoering kom ik weer in de lucht en dan ben ik jullie niet vergeten.

Mocht dit allemaal lukken, dan zouden we rond mei 2024 kunnen beginnen met de bouw. Dat is optimistisch maar het zou een hele mooie prestatie zijn. Compliment in deze, voor alle betrokkenen in de commissie Upgrade Accommodatie, voor het ‘nogmaals’ vastbijten in de plannen en het realiseren van onze toekomst.

Hopelijk zie ik iedereen snel in de hal of in het clubhuis, we gaan weer lekker genieten van onze mooie accommodatie. En schroom niet om vragen te stellen mochten we elkaar tegenkomen.

Erik van Buren
Interim-voorzitter DVO/Transus