Contributies per 1 juli 2022

Alles wordt duurder en dat zien we ook als vereniging. Ook wij moeten deze prijzen volgen. In de jaarvergadering eind 2021 was al besloten de contributie te verhogen, in lijn met het beleid om de inflatie te volgen en per stappen van 5% te verhogen. Gezien het huidige inflatiepeil sluit ik niet uit, dat het bestuur ook in de volgende ledenvergadering opnieuw een voorstel moet doen tot verhoging per 1 juli 2023. Maar voor het seizoen 2022-2023 zijn de contributies, inclusief eventueel kledinggeld voor wedstrijd spelende leden, per 1 juli 2022 als volgt:

Note: voor leden die gebruikmaken van een DVO-shirt, zijn deze bedragen inclusief 1 euro per maand voor het kledingfonds.

Hierbij nog twee opmerkingen:
Wij willen een vereniging zijn voor iedereen en het financiële aspect mag in principe geen reden zijn, om niet bij onze mooie vereniging te kunnen behoren. Mocht het door (tijdelijke) omstandigheden toch een probleem zijn, neem dan vertrouwelijk contact op. Er zijn financiële ondersteuningen mogelijk, waar we graag mee helpen die te realiseren.

Als tweede: je bent lid van de vereniging in de gekozen categorie voor een geheel seizoen en dus betaal je contributie tot het einde van het seizoen. Mochten er bijzondere omstandigheden zijn, dan kan het bestuur uit coulance en op verzoek het lidmaatschap eerder beëindigen/wijzigen.

Met vriendelijke groet namens het bestuur,

Erik van Buren
Penningmeester DVO/Accountor

DVO/Accountor volop in het nieuws na uitreiking Koninklijke Erepenning

Zoals jullie hebben kunnen lezen in het verslag van het jubileumfestival, werden we tussen de vijfde en zesde ronde van de zeskamp verrast door onze burgemeester René Verhulst. Hij kwam deze dag speciaal naar DVO om ons de Koninklijke Erepenning uit te reiken. Iwan van den Berg en Marleen van der Deijl namen de erepenning, namens heel DVO, formeel in ontvangst. Ook ontvingen we in de brievenbus de felicitaties van de Commissaris van de Koning.

Waar moet een sportvereniging eigenlijk aan voldoen om deze bijzondere erepenning te mogen ontvangen?
De Koninklijke Erepenning is een ereteken dat kan worden verleend aan verenigingen, stichtingen of instellingen dan wel aan sportverenigingen. Het symboliseert het respect en de waardering die de Koning heeft voor bijzondere verdiensten van de ontvanger. Alleen de Koning kan de Erepenning toekennen, welke strikt op naam van de ontvangende instantie is. De begiftigde vereniging heeft het recht op briefpapier of gedrukte stukken van de onderscheiding in woord en/of beeld melding te maken.

Aanvraagprocedure
De aanvraag van de Koninklijke Erepenning loopt via de burgemeester in de vestigingsplaats of via Gouverneur of Rijksvertegenwoordiger. De burgemeester, Gouverneur of Rijksvertegenwoordiger bekijkt of de gewenste gegevens ter ondersteuning van de aanvraag zijn bijgevoegd. De registers van de Justitiële Documentatiedienst worden hiervoor geraadpleegd. De aanvraag wordt, voorzien van het advies van de burgemeester, aangeboden aan de Commissaris van de Koning in de betreffende provincie om door te sturen naar de Koning. De Gouverneur of Rijksvertegenwoordiger stuurt zijn aanvraag rechtstreeks naar de Koning. Te gelegener tijd bericht de Commissaris van de Koning, de Gouverneur of de Rijksvertegenwoordiger de aanvrager over de beslissing van de Koning.

Voorwaarden aanvraag
De aanvraag moet worden voorzien van een goede onderbouwing waarbij onderstaande elementen gelden als richtlijn:
*    De Erepenning wordt slechts verleend ter gelegenheid van de viering van het 50-jarig bestaan of een volgend meervoud van 25 jaar van de vereniging of instelling.
*    Een aanvraag zal voorzien moeten zijn van een direct bewijs van de oprichtingsdatum, maar bij voldoende onderbouwing kan in bijzondere gevallen een indirect bewijs volstaan. Ook zal een gezonde financiële positie moeten worden aangetoond.
*    De activiteiten van de vereniging of instelling moeten zijn van filantropische, wetenschappelijke, culturele of maatschappelijke aard, dan wel liggen op het gebied van sport.
*    De vereniging of instelling mag niet ten doel hebben de verbreiding van politieke, commerciële, religieuze of levensbeschouwelijke opvattingen.
*    De vereniging of instelling dient geen bond of overkoepeling van meerdere individuele verenigingen of instellingen te zijn.
*    De vereniging of instelling moet wat betreft aard, omvang en soliditeit in aanzien staan en dient tussen soortgelijke gemeentelijke, regionale of landelijke verenigingen een algemeen erkende plaats in te nemen. De vereniging of instelling moet zich bovendien op haar terrein hebben onderscheiden.
*    Zowel de vereniging of instelling als de bestuursleden moeten te goeder naam en faam bekend staan en van onbesproken gedrag zijn.

Lieve DVO’ers, nogmaals van harte gefeliciteerd met deze erkenning. Dat de uitreiking van de Koninklijke Erepenning heel bijzonder is, zien we ook
terug in de media. In onderstaande links kunnen jullie meer lezen over de uitreiking aan DVO.

https://www.edestad.nl/sport/korfbal/835548/koninklijke-erepenning-voor-korfbalvereniging-dvo-accountor
https://www.ede.nl/nieuws/koninklijke-erepenning-voor-korfbalvereniging-dvo/accountor
https://ede.nieuws.nl/nieuws/46541/burgemeester-verhulst-reikt-koninklijke-erepenning-uit/
https://www.gelderlander.nl/ede/koninklijke-erepenning-voor-korfbalvereniging-dvo~a24b2751/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.utrecht.news/koninklijke-erepenning-voor-korfbalvereniging-dvo/
https://www.ad.nl/ede/koninklijke-erepenning-voor-korfbalvereniging-dvo~a24b2751/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Namens het bestuur wens ik jullie een hele fijne zomer(vakantie)! Tot ziens in augustus/september!

Hartelijke groet,

Marleen van der Deijl
Secretaris DVO/Accountor

Dat was een geslaagd feestje!

Lieve DVO’ers,

The day after. Wat een leuke dag hebben we gisteren met heel DVO gehad… van de allerkleinsten tot en met leden die vlak na de oprichting van DVO lid zijn geworden. Wat een geslaagd feestje hebben we gisteren samen mogen vieren.

Om half 7 in de ochtend stonden de eerste vrijwilligers al klaar. Aan de slag, want om 9 uur zouden de allerkleinste DVO’ertjes al komen. Handen uit de mouwen om alle attracties op te bouwen. Helaas was het verhuurbedrijf Moonen uit Waalwijk wat verlaat. Wel tijd voor een lekker bakkie koffie, maar daarna als een malle aan de slag om alles klaar te zetten. Perfect op tijd konden om 9 uur de kinderactiviteiten voor de Kangoeroes en de E- en F-pupillen beginnen.

De kinderactiviteiten waren voorbereid door Linda en Danique. En dat terwijl Danique er zelf niet eens bij kon zijn. Alle kinderen mochten een eigen schrapkaart halen en trokken als eersten de speciale witte jubileum T-shirts aan.

Van schminken tot popcorn, van vlaggetjes kleuren tot het springkussen en van lekker mikken op de korf tot bij het beestenbal. Het was een feestje met stralende smoeltjes en blije ouders. Aan het eind werden alle kinderen beloond met een heerlijk ijsje van La Fontana.

Daarna was het tijd voor de 6-kamp. Eerst om 11 uur de D-pupillen en de C- en B-aspiranten en vanaf 15 uur gingen de A-junioren en senioren met elkaar de strijd aan. Fanatiek, enthousiast en vrolijk werd er gestreden bij wel twaalf verschillende onderdelen. Hilarische taferelen leverde dat op. Gezelligheid voerde de boventoon. Heerlijk om bij deze groen-witte familie te horen. Op het terras en op ons terrein vermaakte Buddy ons met zijn liedjes.

Einduitslag zeskamp junioren/senioren

Omstreeks 17 uur werden we vereerd door onze burgemeester. Hij hield een toespraak en verblijde ons met de Zilveren Koninklijke Erepenning vanwege ons 75-jarig jubileum. Dat deed me echt wel wat toen ik hem als voorzitter overhandigd kreeg en tijdens een trots en daverend applaus van alle aanwezigen aan jullie mocht tonen.

Daarna ging de zeskamp weer verder en konden we in de rij gaan staan voor het eten. De sfeer op en rond het terras of op het knusse eetplein was gezellig en vrolijk. 

Het eten was strak geregeld in een samenwerking tussen het clubhuis en Alina, Henriette, Jorien, Erika en natuurlijk Elke. Met verschillende foodtrucks waar een overheerlijke lekkernij te halen was bij de Dwistr, een ijsje van La Fontana en natuurlijk de Tostibus. Ondanks dat er af en toe een rij stond was het eten heerlijk. 

Omstreeks 20 uur werden de Praxis ‘Players Of The Year’ bekend gemaakt. Gefeliciteerd Annelie en Koen! Terechte winnaars. Ze hielden een grote wisseltrofee hoog boven hun hoofden. Prachtig waren de kunstwerken die Arjan van den Heuvel heeft gemaakt van de Praxis Players Of The Year tot nu toe. Die krijgen vast en zeker een mooie plek.

Onze feestcommissie had het clubhuis ontzettend leuk aangekleed. De dj ging voorop in het bouwen van een feestje. De barmedewerkers verzorgden onze natjes, buiten zaten mensen gezellig te kletsen en de voetjes gingen goed van de vloer. Ook de waterpistooltjes uit het festivalpakket werden enthousiast gebruikt.

Wat een prachtige verjaardag en een mooie afsluiting van dit memorabele korfbalseizoen voor onze vereniging.

Vanaf deze plek wil ik iedereen die een steentje heeft bijgedragen heel, heel hartelijk bedanken. Een speciale dank naar Marleen, Elke en Erik: wat een werk hebben jullie met jullie teams verzet. Dank jullie wel! Voor mij weer het bewijs dat we voortaan het korfbalseizoen als heel DVO samen jaarlijks moeten afsluiten.

Een fijne vakantie voor iedereen en tot eind augustus!

Namens het bestuur,

Iwan van den Berg
Voorzitter


Foto’s jubileumdag:

Vanuit het bestuur

Lieve DVO’ers,

Het is een bijzondere tijd die achter ons ligt. Ondertussen zijn we al bijna een half jaar weer ‘gewoon’ de gezellige korfbalvereniging waar we elkaar wekelijks tegenkomen bij het sporten of daar omheen. Velen van ons hebben hun taken als vrijwilliger weer opgepakt en DVO leeft weer als voor Corona.

Zaterdag vieren we eindelijk onze 75-ste verjaardag met z’n allen. Ondertussen zijn we 76 jaar, maar dat zal de pret niet drukken. Het was een heel volle agenda. Sinds april zijn veel feesten en evenementen ingehaald en dit is een mooie seizoensafsluiting.

Het traditionele vrijwilligersfeest organiseren we daarom voor de start van het aanstaande veldseizoen op zaterdag 3 september. Dan zal het bestuur namens heel DVO alle vrijwilligers tegelijk bedanken.

Wij hopen jullie zaterdag allemaal te ontmoeten tijdens een zonnige jubileumdag.

Door vriendschap omhoog!

Het bestuur

[Update] Geef je op voor het 75-jarig Jubileumfestival van DVO/Accountor!

[UPDATE 18-06]:

De inschrijfmogelijkheid voor de zeskamp is per 18 juni gesloten. Veel plezier allemaal zaterdag de 25e!


[UPDATE 12-06]:

Per 11 juni is de inschrijfmogelijkheid voor het eten gesloten. Wel is de inschrijftermijn van de zeskamp verlengd tot 18 juni. Inschrijven kan via het inschrijfformulier hieronder:

Inschrijfformulier zeskamp


[UPDATE 02-06]:

Per 1 juni is de inschrijfmogelijkheid voor het festivalpakket gesloten. Dit i.v.m. het drukken van de T-shirts. Wel is het nog mogelijk je aan te melden voor het eten (tot 11 juni) of de zeskamp (tot 11 juni).

Inschrijfformulier voor het eten

Inschrijfformulier zeskamp


Eindelijk kan het dan toch! Op zaterdag 25 juni vieren we met zijn allen ons 75-jarig jubileum op ons sportpark.

Festivalprogramma

Voor deze dag ziet het festivalprogramma er globaal als volgt uit:

 • 09.00 – 11.00 uur | Kinderactiviteiten voor de Kangoeroes en de E- & F-pupillen*
 • 11.00 – 14.00 uur | Zeskamp voor de D-pupillen & C-/B-aspiranten
 • 15.00 – 18.00 uur | Zeskamp voor de A-junioren en senioren/volwassenen
 • 17.00 – 20.00 uur | Eten
 • 20.00 – 23.30 uur | Feest met muziek

* Uiteraard is er ook aan onze jongste jeugd gedacht! Het hoofdveld zal veranderen in een heus kinderplein. Van 09.00 uur tot een uurtje of 10.00 zullen er stempelkaarten te halen zijn. Van groot junglespringkussen tot vulkaanklimmen en meehelpen aan de grote ‘DVO 75 jaar’-slinger! Heb je alle stempels binnen? Dan heb je wel een beloning verdiend! 

Iedereen is vanzelfsprekend de hele dag en avond welkom!

DVO-leden

Voor DVO-leden geldt: meld je aan voor de programmaonderdelen en koop een festivalpakket! In het festivalpakket zit in ieder geval:

 • Het enige echte DVO-jubileumshirt
 • Deelname aan de kinderactiviteiten en/of (met een team) aan de zeskamp
 • Live muziek
 • Het grote jubileumfeest
 • Avondeten (naar keuze)

We vragen een kleine bijdrage voor het festivalpakket voor deze jubileumdag om te voorkomen dat mensen zich opgeven en niet komen opdagen. Deze kosten zijn:

 • Festivalpakket inclusief avondeten: € 8,00
 • Festivalpakket exclusief avondeten: € 4,00

Koop het festivalpakket vòòr woensdag 1 juni! Dit in verband met het bestellen van het eten en het drukken van de T-shirts.

Niet-DVO-leden

Voor niet-DVO-leden geldt dat ze ook kunnen mee eten. Dit kan voor een bedrag van € 8,00. Hiervoor dienen zij zich ook aan te melden via het inschrijfformulier.

Vrijwilligersdienst

Ben je als junior of volwassene bereid om op de festivaldag een vrijwilligersdienst te doen (opbouw, pupillenbegeleider, scheidsrechter bij de zeskampen, barmedewerker, etc.) dan krijg je het festivalpakket gratis aangeboden (let op: ook in dit geval moet je je wel inschrijven voor het festivalpakket). Dus geef je vooral op voor een vrijwilligersdienst die bij je past (ca. 3 uur)!

Inschrijfformulier voor het eten

Je team inschrijven voor de zeskamp

Naast het aanmelden voor het festivalpakket kun je je apart inschrijven als team voor de zeskamp. Een team bestaat uit 6 tot 8 deelnemers en is bij voorkeur gemixt (m/v), zoals dat hoort bij korfballers. Wij gaan zorgen voor leuke activiteiten en een sportieve sfeer. Om deel te nemen aan de zeskamp koop je dus wel het festivalpakket, maar hier zijn geen verdere kosten per team aan verbonden.

Het opgeven van de teams voor de zeskampen kan tot 11 juni, maar schrijf je snel in want vol is vol!

Inschrijfformulier zeskamp

     

Wij hebben er erg veel zin in en we hopen jullie allemaal te zien op 25 juni!

[UPDATE] Informatie NK Veldkorfbal aanstaande zaterdag

[Update 09-06]

Let op: alle shirts voor aanstaande zaterdag zijn gereserveerd! De shirts zijn zaterdag op te halen tussen vijf en zes uur in het clubhuis!

Als je wel meegaat, maar geen shirt hebt weten te bemachtigen trek dan vooral een ander DVO-shirt aan!! De dresscode = GROEN, we moeten zorgen dat het een mooi DVO-feestje wordt in Driebergen!

Tot zaterdag!!

P.S.: heb je nog plaats in de auto, app dan even met Daan (06-37417926)!!

#wijzijndvo


Nu de kruitdampen van afgelopen zaterdag zijn opgetrokken, maken we ons op voor het NK Veldkorfbal, aanstaande zaterdag. Voor de eerste keer in ons 76-jarig bestaan spelen we om het Nederlands Kampioenschap! Natuurlijk had je er wel wat over gelezen, maar hierbij proberen we je zoveel mogelijk informatie te geven over zaterdag.

We hebben geprobeerd om bussen te huren voor zaterdag. Echter, het is spitsuur aanstaande zaterdag, iedereen heeft besloten een bus te huren. Wij hebben dus geen bussen en moeten het vervoer op een andere manier regelen. We willen dat iedereen mee gaat en daarom vragen we, zoals je al in het stukje vanuit de Supportersvereniging hebt kunnen lezen, om niet met lege auto’s naar Driebergen te rijden.

Vandaag of morgen ontvang je hierover, via de team-apps, meer informatie van de commissie Korfbalzaken. Opgeven kan dan via je teamcaptain of leider. Speciaal voor deze finale worden er T-shirts gemaakt die je, voorafgaande aan het vertrek naar Driebergen, tussen 17.00 uur en 18.00 uur kunt ophalen in ons clubhuis. Dus geef je allemaal op! Wanneer je niet in een team speelt, maar wel naar Driebergen gaat en ook een T-shirt wilt hebben, stuur dan even een appje naar Daan van den Hul (06-37417926).

Voor het adres, de route naar Dalto in Driebergen en alle overige informatie klik je hier. De toegang is overigens gratis voor jeugd t/m 17 jaar. Voor de overige toeschouwers is de entree € 5,00.

Laten we er samen een gigantisch mooi groen-wit feest van maken! Na afloop is er hoe dan ook een feestje in ons clubhuis.

#wijzijndvo

We gaan een bijzondere week tegemoet!

Lieve DVO’ers,

We gaan een bijzondere, wat zeg ik… we gaan een historische week tegemoet.

Zo mogen we aanstaande woensdag eindelijk onze trouwe sponsoren weer bedanken tijdens de traditionele sponsor-BBQ op het DVO-terras. We hopen op een grote opkomst en op mooi weer natuurlijk. Fijn dat we samen stil kunnen staan bij een prachtig seizoen en dat we samen een enerverende tijd kunnen afsluiten. Een hapje en een drankje en vast genieten en dromen van mooie resultaten het aankomende weekend.

Een weekend dat in het teken staat van de finales die onze selectie gaat spelen om het Nederlands Kampioenschap veldkorfbal. DVO/Accountor 1 en DVO/Accountor 2! Eerst won vrijdagavond ons tweede, op een heel gezellig en druk terrein van KCC/CK Kozijnen 2. Een puike prestatie. Zaterdag overtrof ons vlaggenschip dat met een zinderende en eclatante overwinning op zaalkampioen Fortuna/Delta Logistiek uit Delft. We maken ons op voor reisjes naar Kudelstaart en Driebergen.

Vrijdagavond bindt DVO/Accountor 2 op het terrein van c.k.v. VZOD om 20:30 uur de strijd aan met de reserves van LDODK/Rinsma Modeplein. Laten we met veel groen-witten zorgen voor mooie support.

Zaterdagavond om 19:00 uur schrijft DVO/Accountor 1 historie door voor de eerste keer in ons 76-jarig bestaan de veldfinale te gaan spelen. Tegenstander PKC/Vertom 1, daar hebben we nog een appeltje mee te schillen. Er wordt gespeeld op de velden van Dalto in Driebergen. Vlakbij. Laten we zorgen dat onze selectie twee keer dertig minuten lang aangespoord wordt om er een prachtige pot van te maken. Wie weet waar ze mee thuis komen!

Op onze website vinden jullie het initiatief van onze supportersvereniging om met zoveel mogelijk mensen naar de twee wedstrijden te gaan. Probeer alle auto’s vol te krijgen! Dat betekent veel rumoer en het delen van kosten. Let de komende dagen op onze website voor eventuele nieuwtjes.

Wat een prachtig seizoen beleven we met z’n allen. En dan komt het jubileumfeest er ook nog aan.

Heel veel succes gewenst aan onze selectie aankomend weekend!

Door vriendschap omhoog!

Namens het bestuur,

Iwan van den Berg
Voorzitter DVO/Accountor

Opbrengst acties voor Oekraïne € 7.000,00

In de rust van de wedstrijd van onze A1 afgelopen zaterdag is door onze voorzitter de opbrengst bekend gemaakt van de acties voor Oekraïne.

De boterkoeken, gesponsord door patisserie Robert van Woerekom, de maaltijden in het clubhuis, de bingo, de collecte en de actie ‘scoren voor Oekraïne’, waar een aantal teams heel erg hun best voor hebben gedaan, brachten in totaal € 7.000,00 op. Een geweldig resultaat waar we trots op zijn.

Wij gaan de opbrengst verdelen over drie goede doelen. In overleg met onze hoofdsponsor Accountor gaat een deel van de opbrengst naar Unicef. Een ander deel gaat naar stichting de Leeuw Kyiv, een stichting die hulpgoederen zelf naar Oekraïne brengt en waarbij boerderij de Hooilanden uit Bennekom betrokken is. En een laatste deel gaat naar een particulier initiatief van Reinhart Brandse.

Brianda en Albert

[UPDATE] Belangrijke informatie over de Play-off-wedstrijden

Er zijn nog kaartjes voor aanstaande zaterdag! Voor leden van DVO/Accountor was al eerder gecommuniceerd hoe ze een kaartje kunnen reserveren (en dat kan natuurlijk nog steeds). De kaartjes voor het PKC/Vertom-vak zijn uitverkocht.

Als je als neutrale toeschouwer een kaartje wilt kopen klik dan hier, De kosten bedragen € 7,50 en 5,00 voor de jeugd t/m 15 jaar en 65+. Je ontvangt een QR-code en met deze code heb je zaterdag toegang tot de wedstrijd.

Let op: het aantal kaartjes wat nog beschikbaar is voor zaterdag is beperkt en VOL=VOL, dus zorg dat je een kaartje koopt nu het nog kan. We houden ons strikt aan de eisen van de brandweer en maken hierop geen uitzonderingen!

__________________________________________________________

Omdat het donderdag erg druk was bieden we nog een mogelijkheid om een kaartje op te halen in het clubhuis op zaterdag 2 april tussen 11.00 uur en 13.00 uur. Op vertoon van je clubcard ontvang je, zonder verdere kosten, een kaartje. Met dit kaartje en je clubcard krijg je op 9 april toegang tot de wedstrijd.

De ticketshop is ook open voor DVO-leden. Wil je een ticket reserveren, klik dan hier.

Belangrijk:

 • als je in de ticketshop zit, voer dan je KNKV-nummer in bij kortingscode. En nogmaals, dit geldt op dit moment alleen voor DVO-leden!
 • Kun je je KNKV-nummer niet vinden, kijk dan even op je rekeningafschrift van je contributie, daar staat het bij!

Let op: vanaf maandag gaat de ticketshop voor PKC-supporters en neutrale supporters open. Wacht als DVO-lid dus niet af met het halen van je kaartje, maar regel morgen of zondag, want vol=vol!!


Allen, er staan ons een aantal mooie Play-off wedstrijden te wachten; die van de A1, het 2e en 1e! Om door de bomen het bos nog te zien hebben we alle wedstrijden en de bijbehorende spelregels op een rij gezet voor jullie.

8 april 20.30 uur in Bennekom: DVO/Accountor 2 – Blauw-Wit (A) 2   

Bij deze wedstrijd is de toegang gratis. Zowel de hal als het clubhuis zijn voor iedereen vanaf 19.30 uur geopend.

9 april 16.00 uur in Bennekom: DVO/Accountor A1 – DOS’46 A1

Bij deze wedstrijd is de toegang gratis. Zowel de hal als het clubhuis zijn de hele dag geopend.

9 april 19.30 uur in Bennekom: DVO/Accountor 1 – PKC/Vertom 1

Bij deze wedstrijd werken we met voorinschrijving. Dit kan op de volgende manieren:

 • Via de link op onze website die op donderdag 31 maart om 20.00 uur wordt opengezet. Let op, dit is alleen voor DVO/Accountor leden, je moet inloggen met je lidnummer. De toegang voor deze wedstrijd is gratis (je betaalt alleen de transactiekosten van € 0,75 en de bankkosten van € 0,50). Je ontvangt een QR-code. Met deze QR-code en je clubcard heb je op 9 april toegang tot de wedstrijd.
 • Door een kaartje op te halen in het clubhuis op donderdag 31 maart tussen 20.00 uur en 21.30 uur. Op vertoon van je clubcard ontvang je, zonder verdere kosten, een kaartje. Met dit kaartje en je clubcard krijg je je op 9 april toegang tot de wedstrijd.

Belangrijk informatie:

 • Er is geen verkoop aan de deur! Wel is het mogelijk om online een kaartje voor DVO/Accountor 1 aan te schaffen zolang er plaats is.
 • Vol = vol, ook voor leden. Dus wil je de wedstrijd komen bekijken, zorg dan dat je je tijdig aanmeldt! Geen aanmelding = geen toegang.
 • Seizoenkaarthouders van DVO/accountor hebben een mail ontvangen. Heb je die mail niet ontvangen, reageer dan even naar Jaap van Roekel op mail adres j.vanroekel@outlook.com.
 • De kaarten voor DVO/Accountor-supporters die geen lid of seizoenkaarthouder zijn, PKC/Vertom-supporters, neutrale supporters en legitimatiehouders van het KNKV komen aanstaande maandag om 10.00 uur online via een link op deze website.

We hopen jullie allemaal te zien bij deze mooie wedstrijden! Tot dan!

Kernteam coördinatie Play-offs

Wat een spannend weekend voor de boeg…

Aanstaand weekend staat er veel op het spel. Een heel aantal DVO-teams staat in de play-offs en strijden nog volop voor finale plaatsen voor het Nederlands kampioenschap. Wat een weelde!

 • vrijdagavond bindt DVO/Accountor 2 de strijd aan met Blauw Wit (A) 2 om een finaleplek volgende week in Maarssen;
 • zaterdag ontmoeten onze C1 en B1 op neutraal terrein hun leeftijdgenoten van LDODK/Rinsma Modeplein;
 • en ook spelen zaterdag in onze eigen hal in Bennekom onze A3, A1 en ons vlaggenschip hun wedstrijden tegen respectievelijk DSC, DOS’ 46 en PKC/Vertom.

Op weg naar hopelijk mooie finaleplekken. Laten we hen met zoveel mogelijk supporters ondersteunen en schreeuwen naar de overwinning.

Zo wensen wij DVO/Accountor 4 tegen Tweemaal Zes en DVO/Accountor 6 tegen MIA heel veel succes met hun wedstrijden om lijfsbehoud.

Wij feliciteren onze kampioenen in deze bijzondere zaalcompetitie: DVO/Accountor 7, A4, D3 en E2, E6 en F3.

DVO/Accountor 9, onze B4 en C3 staan bovenaan, en kunnen dus het kampioenschap nog binnenhalen! Ook naar hen gaan onze complimenten. Zet hem op!

En vanaf deze plek bedanken wij alle teams die hun wedstrijden aanstaande zaterdag niet zien doorgaan, vanwege de vele play-offwedstrijden die DVO dit seizoen mag spelen, voor hun medewerking en begrip. Wat een weelde. Bedankt!

Wij wensen namens alle DVO’ers jullie heel veel succes komend weekend!

Namens het bestuur van DVO/Accountor,

Iwan van den Berg