Eerste graafwerk van de bouwgroep Uitbreiding Accommodatie zit erop

Zaterdagmorgen om 8:00 uur kwamen de eerste vrijwillige ‘Gold Diggers‘ binnen voor een lekker bakje koffie. Daarna zijn we naar buiten gegaan om het graafwerk te gaan doen.

Bij het clubhuis was het meeste werk al gedaan voor Liander. Achter de Jaap van den Bos-hal moest wel wat meer gedaan worden. Vanaf de palenberging naar de schakelkast moest een geul komen om een kabel in te leggen, deze werd na het aanbrengen ook weer netjes dicht gegooid.

Om 10:00 uur trakteerde Bakkerij ten Veen de hard werkende mannen (helaas waren er geen vrouwen die hier aan mee wilden helpen) op heerlijke saucijzenbroodjes bij de koffie.

Daarna gingen we weer verder om de oude kabel vanaf het trafohuisje naar de schakelkast uit te gegraven, zodat die later weer naar de palenberging gelegd kon worden.

Doordat we veel ‘Gold Diggers‘ hadden was het werk mooi op tijd klaar en konden we aan de goed verzorgde lunch van Albert beginnen.

Daarna konden we weer naar huis en was het werk gedaan, mede door inzet van Bert met de graafmachine van Kerngroen.

Als de hal wordt uitgebreid zouden we graag nog meer vrijwilligers willen hebben die ook wat werkzaamheden willen doen.

Groeten,
André van Geenhuizen

Hulpvraag vanuit de bouwgroep Uitbreiding Accommodatie

De bouwgroep Uitbreiding Accommodatie zoekt circa 10 ‘gold diggers’, die op zaterdag 20 april a.s. willen helpen met graafwerkzaamheden, ter voorbereiding op de aanleg van de elektra ten behoeve van één vaste aansluiting. De nieuwe kabel zorgt ervoor dat de gehele accommodatie wordt voorzien van elektriciteit, opgewekt door de zonnepanelen. De drie oude kleinverbruiker aansluitingen komen te vervallen. De ombouw zorgt gedurende deze week voor overlast.

We willen om 8.00 uur starten met een lekkere bak koffie of thee en daarna zullen we ons van onze beste kant moeten laten zien om de graafwerkzaamheden met z’n allen te fixen. Voor iets lekkers bij de koffie en de lunch wordt gezorgd.

Kun je maar een paar uurtjes? Ook dan ben je van harte welkom! Aanmelden kan bij Marko van Buren via WhatsApp: 06-19875748.

Graag tot ziens op zaterdagochtend 20 april a.s.

Namens de bouwgroep Uitbreiding Accommodatie,
Marko van Buren, André van Geenhuizen en Herbert Oostendorp


DVO bouwt aan de toekomst

Fondsenwerving – Funding bij uitbreiding accommodatie


Zoals in de laatste ALV’s al een paar keer is genoemd, is er naast een bouwgroep een FUNDINGgroep nodig. Deze groep is inmiddels enthousiast van start gegaan.

De bouwgroep houdt zich bezig met de uitvoering en financiering van de uitbreiding (daarover volgt later nadere berichtgeving).

De FUNDINGgroep gaat zich, samen met jullie allemaal, de komende maanden inspannen om zoveel mogelijk extra geld binnen te halen voor de verdere inrichting en om eventuele extra wensen mogelijk te maken.

Naast Marja, Petra, Koen, Rick en Edwin is ook de nieuwe Commercieel Manager van DVO, Kris Kabo, bij deze FUNDINGgroep betrokken.

Daarnaast is het prettig dat we een beroep kunnen doen op Peter van Baak, medeoprichter van SponsorVisie en Crowdfunding voor Clubs.

Wat zijn die extra’s waar we over dromen?

Binnen de vereniging leven veel wensen die we zoveel mogelijk willen verwezenlijken. Vooralsnog denken we dan aan de volgende “dromen”:

 • Fitnessruimte;
 • Uitbreiding tribunes;
 • Renovatie toiletgroep/garderobe/entree accommodatie;
 • Vergroten sponsorruimte.

De 1e actie (stroopwafelverkoop) is inmiddels zo’n beetje afgerond. A.s. zaterdag (6 april) wordt de 2e ronde bestellingen uitgeleverd en kunnen er de hele dag weer heerlijke verse stroopwafels gekocht worden in ons clubhuis.

Op dezelfde dag gaat de 2e actie ook van start. Op zaterdag 6 april zullen er voor de wedstrijd en gedurende de rust jeugdleden rondlopen. Deze zullen *collecteren* voor ‘kleine’ extraatjes voor de uitbouw van de hal DVO.

Via een QR-code word je doorverwezen naar een betaalverzoek waar iedereen die DVO een warm hart toedraagt een financiële bijdrage kan leveren. Elke donatie is welkom en voor iedere donatie ontvang je direct een smakelijke attentie als blijk van waardering voor je bijdrage aan een prachtige hal in de toekomst!

Voor een aantal acties hebben we ongetwijfeld jullie hulp en inbreng nodig. Meld je aan om ons met een of meerdere acties te helpen: VOOR EN DOOR DVO!!

Vragen of suggesties?

Je kunt ons bereiken via het volgende e-mailadres: actie@dvo-korfbal.nl

Edwin Schuurman, Koen van Roekel, Rick van Roekel, Petra Roeten, Marja van Haren, Kris Kabo en Peter van Baak

Vanuit de interim-voorzitter: update bouwplannen DVO/Transus

Beste leden, het is al weer 5-6 weken geleden dat we hebben gestemd over de toekomstplannen van de vereniging, dus ik wil jullie een korte update geven van de ontwikkelingen.

Om eerlijk te zijn stemden de ontwikkelingen in de eerste weken na de vergadering mij niet direct vrolijk. Een eerste gesprek met onze huisbank gaf ons een indicatie van 5 tot 6% rente op een mogelijke lening. Dit beperkt onze leencapaciteit aanzienlijk en maakt het vrijwel onmogelijk om het geplande investeringsbedrag van ruim 1,2 miljoen euro bij elkaar te krijgen.

Daarnaast hadden we een bijeenkomst met de dorpsraad over de gemeentelijke plannen en de impact op de sportaccommodaties. Alhoewel de bijeenkomst op zich interessant was, hielp het ons niet echt verder als het om onze uitdaging met betrekking tot de aflopende pacht ging (de huidige overeenkomst loopt 1 januari 2029 af). De tijdstermijnen waarover wordt gedacht, helpen ons niet met onze planning.

Gelukkig zijn de afgelopen weken veel succesvoller geweest. Allereerst hebben we met de beoogde bouwer en onze bouwadviseur samengezeten en nog eens goed gekeken naar de plannen. We zetten hierbij prioriteit op de uitbouw van de hal en de tribune, omdat dit onzes inziens de grote drijfveren waren achter de keuze voor deze optie. Wanneer we dit in basis uitvoeren, is het ook met een lagere lening (gebaseerd op maximaal 6% rente) onzes inziens op dit moment wel te realiseren. Extra uitbreiding voor een fitnesruimte, extra kleedkamers en significante renovaties worden dan wel een financiële uitdaging.

Ook heel positief was de bijeenkomst met de gemeentelijke ambtenaren van sport en onroerend goed. Vanuit sport ligt er absoluut de intentie onze plannen te ondersteunen. We hebben veel tips gekregen over hoe we één en ander het beste kunnen aanpakken en ook hoe we mogelijk een gunstigere financiering kunnen krijgen (het blijft afwachten hoe zich dit ontwikkelt, maar de genoemde rente was een stuk prettiger dan waar de bank mee kwam). Maar ook vanuit onroerend goed was er positief nieuws over onze pachtovereenkomst. Alhoewel we nog wachten op een definitief voorstel, lijkt het er op dat de gemeente goed heeft geluisterd naar onze bezwaren op de eerste draft en bereid is de huidige pacht te verlengen met een termijn die noodzakelijk is voor de bouw en financiering van de hal. Zij gaan hun best doen dit voor de kerst rond te hebben. Dit is belangrijk voor de planning. Met deze overeenkomst kunnen we verder met het project en voor de kerst (zonder groot risico) nog een vergunningaanvraag indienen.

Tegelijkertijd moeten we verder werken met de sportambtenaar om een garantieverklaring van de gemeente te krijgen. Dit is ook nog wel een langdurig traject. Uiterlijk begin februari moeten we alles klaar hebben voor de aanvraag. Dit is veel werk, maar het lijkt wel haalbaar. Hiervoor kunnen we nog ondersteuning gebruiken in het Finance-team voor het opzetten van acties en dergelijke. Leden die dit leuk vinden en willen ondersteunen kunnen zich melden bij Edwin Schuurman, die (voorlopig) nog de kar trekt op dit gebied. Voor diegene die zich hebben aangemeld voor de bouwcommissie; heb nog even geduld, als we echt aan de slag kunnen met de uitvoering kom ik weer in de lucht en dan ben ik jullie niet vergeten.

Mocht dit allemaal lukken, dan zouden we rond mei 2024 kunnen beginnen met de bouw. Dat is optimistisch maar het zou een hele mooie prestatie zijn. Compliment in deze, voor alle betrokkenen in de commissie Upgrade Accommodatie, voor het ‘nogmaals’ vastbijten in de plannen en het realiseren van onze toekomst.

Hopelijk zie ik iedereen snel in de hal of in het clubhuis, we gaan weer lekker genieten van onze mooie accommodatie. En schroom niet om vragen te stellen mochten we elkaar tegenkomen.

Erik van Buren
Interim-voorzitter DVO/Transus

Laatste oproep voor de Algemene Ledenvergadering!

Aan alle leden: dit is jullie kans om mee te beslissen over de toekomst van de accommodatie en daarmee de toekomst van DVO. Er is een belangrijke beslissing te nemen, die de vereniging richting zal geven voor de komende jaren. Tijdens de voorlichtingsavond was de opkomst nog beperkt, maar we willen alle leden van 15 jaar en ouder stimuleren de ledenvergadering van 2 oktober te bezoeken: we hopen op een grote opkomst.

Het bestuur wil uitvoering geven aan de wil/voorkeur van de vereniging. Kom en geef aan wat je graag ziet dat we gaan proberen te bereiken in de komende jaren.

Alle aanwezige leden van 15 jaar en ouder kunnen hun stem uitbrengen. Laat die stem niet verloren gaan!

Op de site staat uitgebreide informatie over de plannen. Ook is deze informatie per nieuwsbrief verspreid. We roepen iedereen op hier heel serieus over na te denken en de voor- en nadelen van een keuze af te wegen. Het gaat om veel geld, uw geld als lid,  dus weeg alles goed af voor nu en in de toekomst.

#WijzijnDVO

Het Bestuur

11 september informatieavond renovatie/uitbreiding accommodatie

BESLIS MEE!

Maandag 11 september a.s. vanaf 19.30 uur vindt in ons clubhuis de informatieavond over mogelijke uitbreiding/renovatie van onze accommodatie plaats. Laat je goed informeren, zodat je zelf een juiste keuze kunt maken op de aansluitende Algemene Ledenvergadering van 2 oktober a.s.

Tijdens deze informatieavond worden jullie in woord en beeld geïnformeerd. Jullie bepalen uiteindelijk welke optie het gaat worden. Het is van belang dat jullie erbij zijn aanstaande maandag… het gaat om jullie korfbalplezier voor de komende tientallen jaren. Laat deze unieke kans niet voorbijgaan en kom op 11 september naar DVO.


Update vorderingen voorbereidingen mogelijke uitbreiding DVO-hal

Beste DVO-ers,

Het is alweer een aantal weken geleden dat wij jullie hebben meegenomen in de plannen rondom de mogelijke uitbreiding van onze DVO-hal. Met dit stukje willen we jullie meenemen in waar we nu staan.

Ondertussen heeft Edwin Schuurman de taak als trekker/projectleider opgepakt. Hij zal de komende periode het eerste aanspreekpunt zijn voor het bestuur voor alles rondom de uitbreiding. Zoals jullie wellicht weten, heeft Jorg Bolder het voorzitterschap van de Sponsorcommissie van Edwin overgenomen. Beiden veel plezier en succes!

De projectorganisatie is opgetuigd. En de gesprekken over wensen en invulling lopen of staan op korte termijn gepland met betrokkenen en benodigde partijen. Uit deze gesprekken, die gevoerd worden samen met onze bouwadviseur, moet een eerste grofmazig bestek volgen. Met dat bestek willen we de komende maand contact gaan zoeken met kandidaat-aannemers. En dat is best spannend in deze tijd.

We zijn onder aanvoering van Erik van Buren in gesprek met NOC*NSF om alle mogelijke subsidies – landelijk, provinciaal en lokaal – in beeld te krijgen. Tevens inventariseren we allerlei mogelijk acties, die ingezet kunnen worden. Daarbij gesteund door de kennis en ervaring van Peter van Baak vanuit NOC*NSF. Peter heeft al heel veel sportverenigingen hun ambities helpen realiseren.

Tegelijkertijd voeren we overleg met de beoogde nieuwe medebewoners en met onze gemeente Ede, Stichting Waarborgfonds Sport en met banken.

In het kielzog van dit project kijken we ook naar mogelijke wensen die bestaan vanuit het clubhuis. Deze zijn ondertussen besproken en geïnventariseerd. We gaan uitzoeken of hier direct synergievoordelen te behalen zijn.

De komende tijd gaan wij door met voorbereiden van het voorstel dat we aan de ALV zullen doen. Eind september, begin oktober willen wij jullie goedkeuring vragen om door te gaan met het traject en de verbouwing in gang te gaan zetten. Zoals jullie weten, hopen we, als alles mee zit, na zaalseizoen 2021-2022 te starten met de uitbreiding. Zaalseizoen 2022-2023 hopen we in de uitgebreide, vernieuwde accommodatie te spelen. Gedurende dat zaalseizoen willen we samen met de gemeente onze velden vernieuwen.

Al met al een spannend traject.

Mochten jullie vragen hebben, schiet ons gerust aan. Waarschijnlijk kunnen we elkaar ook weer bij DVO ontmoeten.

De volgende update zal worden geschreven door Erik Jager. Hij heeft in het project de communicatierol richting vereniging op zich genomen. We houden jullie graag volledig aangesloten.

Door vriendschap omhoog!

Namens projectgroep Renovatie & Uitbreiding Accommodatie,

Iwan van den Berg

Toelichting op vragen n.a.v. presentatie ‘Renovatie & Uitbreiding Accommodatie’

Tijdens de presentatie ‘Renovatie & Uitbreiding Accommodatie’ – en daarna via e-mail, app en persoonlijk – werden door onze leden vragen gesteld, zijn er opmerkingen gemaakt en ook goede ideeën ter aanvulling aangedragen. Deze hebben wij gebundeld en willen we graag met jullie delen.


Vraag 1:
Wat is de basis van dit project?

Renovatie en uitbreiding (tweede hal). Oplossingen gezocht voor knelpunten (te weinig zitplaatsen, trap, weinig vergaderruimtes, sponsorhome, krachtsportruimte, archiefruimte etc.).

Er is niet gekozen voor een grotere topsporthal. Dat is geen mogelijkheid vanwege de bestaande constructie. Tevens is wedstrijdhal enkele jaren geleden flink opgeknapt. Aanpassing zou kapitaalvernietiging betekenen.

Vraag 2:
Is er bij de exploitatiebegroting rekening gehouden met een stijging van de omzet van het clubhuis?

Omzet clubhuis is meegenomen in de begroting. De verwachte omzetverhoging, extra entreegelden en extra sponsorinkomsten zijn in deze fase van grofmazige opzet samengevoegd en onderdeel van de “DVO-opbrengsten/bijdrage”.

Vraag 3:
Aangroei 50 leden per jaar?

Wij zijn uitgegaan van een groei van 50 leden in totaal. De historie leert tevens dat de ledengroei vooral piekt tijdens/na investeringen ten behoeve van de verbetering van de accommodatie.

Vraag 4:
Is er in de plannen een vergroting van het clubhuis meegenomen?

Er zijn binnen de scope van dit project geen plannen voor vergroting van het clubhuis. De focus ligt nu op renovatie en modernisering van de hal.

Het verplaatsen van het clubhuis naar de eerste verdieping is geen optie (kapitaalvernietiging).

Wel zijn de volgende clubhuisfaciliteiten onderzocht:

 • Hoe kunnen we de ontvangsthal na einde (sport)activiteit en afsluiting sporthal(len) beter laten aansluiten bij het clubhuis en de toiletgroepen in de hal (meer open en bredere entree clubhuis, meer lichtinval etc.).Toiletgroep in clubhuis blijft voorlopig bestaan.
 • Mogelijkheden vergroting terras in combinatie met aanpassing velden worden in overleg met gemeente Ede onderzocht.
 • Eventueel vervolgtraject ‘Uitbreiding clubhuis’ is natuurlijk niet uitgesloten.

Vraag 5:
Hebben we nagedacht over schoonmaak en beheer?

Verlichting door bijvoorbeeld scheiding vieze/schone gang. Nieuwe ruimtes maken gemakkelijker schoon. Tevens wordt er ook nagedacht over een andere invulling.

Vraag 6:
Hoezo behouden we kleedkamers 1 t/m 4?

Deze kleedkamers worden behouden en opgeknapt ten behoeve van zaalverhuur.

Vraag 7:
Is er een uitbreiding van parkeermogelijkheden meegenomen? Als er op “meer” gebruik wordt ingezet, zal de druk op parkeerplaatsen ook toenemen. 

Goed punt. Maar parkeren bij het sportpark is de verantwoordelijkheid van de gemeente Ede (niet in scope van dit project). In de gesprekken met de gemeente zullen we dit uiteraard nogmaals aankaarten.

Overigens is er voldoende parkeerruimte op P3. Alleen heeft niemand zin om “helemaal” vanaf P3 te komen lopen, dus wordt er dichterbij en illegaal geparkeerd, dat voor ergernis en gevaarlijke situaties zorgt.

Vraag 8:
Gezien de maatschappelijke ontwikkelingen en het probleem dat beweegarmoede wordt genoemd, kan DVO verantwoordelijkheid bijdragen aan een oplossing door bijvoorbeeld:

 • Implementatie Skills Garden of Playce X (volgens visie ASM)
 • Spelen en bewegen op braakliggend veldje tussen DVO en OBK

(= sportbestemming en eigendom van gemeente)

Faciliteiten/verbeteringen bestaande hal kunnen worden meegenomen in het bouwen van de hal (wel extra financiële ruimte/ondersteuning nodig). We gaan hiervoor graag in gesprek met iemand (of een nog op te richten werkgroep), die verstand heeft van deze zaken.

De fitnessruimte en de materialen zullen voor alle DVO-leden beschikbaar worden gesteld.

Het buitengebeuren op het braakliggende veld is ook een mooi initiatief, maar zien wij buiten onze huidige scope van dit project. Het braakliggende veld is niet van DVO.

De vervanging van de kunstgrasvelden wordt aangepakt in fase 2 (in overleg met projectgroep UA; aanleg en betaling door gemeente).

Een aantal jaren geleden zijn de mogelijkheden ten behoeve van beachkorfbal onderzocht. Indien de gemeente weer verder gaat denken over het concept van het “open sportpark” (on hold door corona), wordt aanleg ASM-park (lange termijn vervolgtraject) wellicht voor meerdere sportverenigingen interessant om aan te kaarten en opnieuw te onderzoeken (ander project opstarten).

Vraag 9:
Bij andere verenigingen is een schuttersveld erg populair. Is dit een idee om mee te nemen in de plannen?

Deze suggestie zal worden meegenomen in fase 2, de inrichting van de buitenvelden.

Vraag 10:
Is er bij andere sporthallen gekeken naar dingen die ook bij ons goed kunnen werken of juist totaal niet werken? Onder meer bij vorige vereniging bleek bijvoorbeeld dat een zittribune op de 1ste verdieping en dicht op het veld wat ongelukkig is. Als je niet op de voorste rij zit, kun je vaak een groot deel van het veld (eerste 8 meter) niet zien. 

Als spelers zijn de meesten van ons in heel veel sporthallen geweest en kennen we ook de aangegeven beperkingen van onze eigen hal. Zoals aangegeven in de presentatie, kunnen we niet veel veranderen aan de huidige DVO-hal. We moeten het ‘managen’ binnen de bestaande (betaalbare) spanten. Toen we de nieuwe vloer gelegd hebben in de DVO-hal, is één en ander ook al bekeken.

Een tribune op de kopse kant en dicht op het veld is inderdaad niet ideaal, maar het is een mogelijkheid die zich nu voordoet binnen het huidige plan. Boven de materiaalruimtes tussen beide hallen dient deze mogelijkheid zich aan. Er wordt rekening gehouden met de zichtlijnen en met de ervaringen van onder andere de nieuwe hal in Wageningen (bijvoorbeeld een glazen boarding).

De tribunes op de begane grond blijven bestaan, wellicht zullen er een paar kleine verschuivingen nodig zijn.

Er is ook nagedacht over een volledige ring rondom het hoofdveld. Die ruimte is er waarschijnlijk niet.

Wij kunnen één en ander beter laten zien tijdens een fysieke infoavond, die we, zodra mogelijk, voor belangstellenden zullen organiseren.

Vraag 11:
Komt de uitbreiding van de hal buiten het bouwvlak van het bestemmingsplan? In dat geval kan een bouwaanvraag vaak veel langer duren, als er milieuonderzoeken nodig zijn en/of een inspraaktermijn van enkele maanden. 

Gesprekken met gemeente Ede lopen en zijn open en transparant. Wij hebben een schetsplan ter beoordeling ingediend bij de gemeente. Gemeente Ede heeft al aangegeven geen grote problemen te voorzien en verleent veel medewerking. Dat is nog geen garantie, maar geeft voldoende vertrouwen. Wij houden permanent vinger aan de pols om geen beren op de weg tegen te komen.

De intentie is om eerst de ledenvergadering af te wachten en pas na goedkeuring ALV de daadwerkelijke vergunningaanvraag te doen (tenzij wij echt indicaties hebben die op andere noodzaak wijzen, maar dan moeten we wel de kosten en het risico afwegen).

Vraag 12:
Op het buitenterrein wordt het hoofdveld gedraaid. Komen we daarmee dichter bij het terrein van de voetbal? En gaat dat passen? Of gaat de grondwal, die er nu ligt, weg? 

Met het kunstgras(buiten)veld komen we inderdaad meer richting de doorloop van de voetbalvelden en de zandwal (geen functie; ontstaan door overschot zand) zal dan zeker weg moeten.

Uitdaging ligt niet zozeer bij het hoofdveld, waar ruimte voldoende zou moeten zijn voor de draai, maar bij het daarachter gelegen volgende veld. Om dit veld passend te krijgen, zouden mogelijk bomen gekapt moeten worden en dat is wel een hekel punt.

Het getekende buitenplaatje is een ideale situatie. We zouden bijvoorbeeld ook prima de mono-korfbalvelden in (één van de) andere velden kunnen leggen. Het veld kan dan ‘s morgens door de E en F jeugd en aansluitend door de oudere jeugd /senioren gebruikt worden. Buiten is in principe plek genoeg, alhoewel we natuurlijk altijd voor het maximaal haalbare gaan.

Eén en ander is ook gerelateerd aan het project van de gemeente om meer open sportparken te creëren, echter dat initiatief is afgelopen jaar ook bevroren door Covid-19 en we weten niet in welke vorm hierin straks weer nieuw leven geblazen zal worden.

Medewerking van de gemeente is vereist. De gemeente zorgt voor vervanging van de kunstgrasvelden.


Mochten er toch nog vragen zijn, meer uitleg nodig zijn of nieuwe vragen, aanvullingen of ideeën opborrelen, schroom dan niet om ons aan te spreken… via secretaris@dvo-korfbal.nl, app of persoonlijk.

Projectgroep ‘Renovatie & Uitbreiding Accommodatie’

7 april digitale informatieavond projectgroep ‘Renovatie & Uitbreiding Accommodatie’

Beste leden, sponsoren en andere vrienden van ons mooie DVO,

Wat in het voorjaar van 2018 begon met een bijeenkomst voor verenigingen, georganiseerd door onze sponsor Rabobank Vallei en Rijn in samenwerking met NOC*NSF, krijgt ondertussen steeds meer vorm.

DVO bracht een winnend bid uit en kreeg ondersteuning vanuit Rabobank en NOC*NSF in het maken van een plan om verder vooruit kijkend onze vereniging toekomstbestendig te gaan maken.

Aan de hand van zo’n 10 betrokken leden ontstond de projectgroep ‘DVO 2030’. De projectgroep presenteerde tijdens een draagvlaksessie in mei 2019 de uiteindelijke ideeën aan zo’n 50 leden. Een samenvatting van deze avond is te vinden via: https://dvo-korfbal.nl/nieuwsbericht/dvo-2030-i-we-doen-al-heel-veel-goed/.

De uitkomsten van deze draagvlaksessie hebben weer geleid tot de projectgroep ‘Renovatie & Uitbreiding Accommodatie’. En dat brengt ons bij de kern van dit bericht:

En nu verder?
Een jaar geleden, voor Corona, stonden we op ditzelfde punt en waren we van plan om een informatieavond te gaan organiseren voor al onze leden, sponsoren en vrienden. Helaas moesten onze ideeën op de lange baan geschoven worden. Maar anno december 2020 zijn we de plannen voorzichtig gaan ontdooien, hebben we de energie weer gevonden en zijn we vol aan de slag gegaan met het plannen van het renoveren, opfrissen en verder toekomst-klaar maken van onze accommodatie.

Informatieavond
Nu gaan wij jullie allemaal bijpraten. Zet daarom in jouw agenda:

Woensdagavond 7 april 2021 – digitale informatieavond – vanaf 19.30 uur

De presentatie zal via onderstaande link te volgen zijn:

Natuurlijk is er ruimte en gelegenheid om vragen te stellen. Dit kan op twee manieren:

 • In de YouTube chat. Hiervoor moet je ingelogd zijn op een Google-account.
 • Door een appje te sturen naar 06 42 78 21 81

We proberen zoveel mogelijk alle vragen te beantwoorden. Graag tot woensdag!

Door vriendschap omhoog!

Projectgroep Renovatie & Uitbreiding Accommodatie

P.s.: In september 2021 zal het definitieve plan ‘RENOVATIE & UITBREIDING ACCOMMODATIE’ ter goedkeuring aan de Algemene Ledenvergadering worden gepresenteerd.