Help DVO aan nieuwe ballen!


Beste DVO/Transus-leden,

De aanschaf van nieuwe ballen is ieder jaar weer een flinke kostenpost voor DVO. Er raken jaarlijks tientallen ballen zoek en ze slijten natuurlijk ook.

Daarom komen wij in actie, om de club te helpen met de ballenvoorraad! Help je mee om de actie op gang te brengen? Het is heel simpel.

Ga naar de volgende link: www.ballenactie.nl/dvo

Je kunt daar een hele bal doneren, maar ook bijvoorbeeld een gedeelte van het bedrag van een bal. Ook kan je bijvoorbeeld met je team samen een bal doneren. Alle beetjes helpen, en samen zorgen we dat de voorraad weer aangevuld wordt!

Doe mee! #WijzijnDVO


Eerste graafwerk van de bouwgroep Uitbreiding Accommodatie zit erop

Zaterdagmorgen om 8:00 uur kwamen de eerste vrijwillige ‘Gold Diggers‘ binnen voor een lekker bakje koffie. Daarna zijn we naar buiten gegaan om het graafwerk te gaan doen.

Bij het clubhuis was het meeste werk al gedaan voor Liander. Achter de Jaap van den Bos-hal moest wel wat meer gedaan worden. Vanaf de palenberging naar de schakelkast moest een geul komen om een kabel in te leggen, deze werd na het aanbrengen ook weer netjes dicht gegooid.

Om 10:00 uur trakteerde Bakkerij ten Veen de hard werkende mannen (helaas waren er geen vrouwen die hier aan mee wilden helpen) op heerlijke saucijzenbroodjes bij de koffie.

Daarna gingen we weer verder om de oude kabel vanaf het trafohuisje naar de schakelkast uit te gegraven, zodat die later weer naar de palenberging gelegd kon worden.

Doordat we veel ‘Gold Diggers‘ hadden was het werk mooi op tijd klaar en konden we aan de goed verzorgde lunch van Albert beginnen.

Daarna konden we weer naar huis en was het werk gedaan, mede door inzet van Bert met de graafmachine van Kerngroen.

Als de hal wordt uitgebreid zouden we graag nog meer vrijwilligers willen hebben die ook wat werkzaamheden willen doen.

Groeten,
André van Geenhuizen

Hulpvraag vanuit de bouwgroep Uitbreiding Accommodatie

De bouwgroep Uitbreiding Accommodatie zoekt circa 10 ‘gold diggers’, die op zaterdag 20 april a.s. willen helpen met graafwerkzaamheden, ter voorbereiding op de aanleg van de elektra ten behoeve van één vaste aansluiting. De nieuwe kabel zorgt ervoor dat de gehele accommodatie wordt voorzien van elektriciteit, opgewekt door de zonnepanelen. De drie oude kleinverbruiker aansluitingen komen te vervallen. De ombouw zorgt gedurende deze week voor overlast.

We willen om 8.00 uur starten met een lekkere bak koffie of thee en daarna zullen we ons van onze beste kant moeten laten zien om de graafwerkzaamheden met z’n allen te fixen. Voor iets lekkers bij de koffie en de lunch wordt gezorgd.

Kun je maar een paar uurtjes? Ook dan ben je van harte welkom! Aanmelden kan bij Marko van Buren via WhatsApp: 06-19875748.

Graag tot ziens op zaterdagochtend 20 april a.s.

Namens de bouwgroep Uitbreiding Accommodatie,
Marko van Buren, André van Geenhuizen en Herbert Oostendorp


DVO bouwt aan de toekomst

Fondsenwerving – Funding bij uitbreiding accommodatie


Zoals in de laatste ALV’s al een paar keer is genoemd, is er naast een bouwgroep een FUNDINGgroep nodig. Deze groep is inmiddels enthousiast van start gegaan.

De bouwgroep houdt zich bezig met de uitvoering en financiering van de uitbreiding (daarover volgt later nadere berichtgeving).

De FUNDINGgroep gaat zich, samen met jullie allemaal, de komende maanden inspannen om zoveel mogelijk extra geld binnen te halen voor de verdere inrichting en om eventuele extra wensen mogelijk te maken.

Naast Marja, Petra, Koen, Rick en Edwin is ook de nieuwe Commercieel Manager van DVO, Kris Kabo, bij deze FUNDINGgroep betrokken.

Daarnaast is het prettig dat we een beroep kunnen doen op Peter van Baak, medeoprichter van SponsorVisie en Crowdfunding voor Clubs.

Wat zijn die extra’s waar we over dromen?

Binnen de vereniging leven veel wensen die we zoveel mogelijk willen verwezenlijken. Vooralsnog denken we dan aan de volgende “dromen”:

  • Fitnessruimte;
  • Uitbreiding tribunes;
  • Renovatie toiletgroep/garderobe/entree accommodatie;
  • Vergroten sponsorruimte.

De 1e actie (stroopwafelverkoop) is inmiddels zo’n beetje afgerond. A.s. zaterdag (6 april) wordt de 2e ronde bestellingen uitgeleverd en kunnen er de hele dag weer heerlijke verse stroopwafels gekocht worden in ons clubhuis.

Op dezelfde dag gaat de 2e actie ook van start. Op zaterdag 6 april zullen er voor de wedstrijd en gedurende de rust jeugdleden rondlopen. Deze zullen *collecteren* voor ‘kleine’ extraatjes voor de uitbouw van de hal DVO.

Via een QR-code word je doorverwezen naar een betaalverzoek waar iedereen die DVO een warm hart toedraagt een financiële bijdrage kan leveren. Elke donatie is welkom en voor iedere donatie ontvang je direct een smakelijke attentie als blijk van waardering voor je bijdrage aan een prachtige hal in de toekomst!

Voor een aantal acties hebben we ongetwijfeld jullie hulp en inbreng nodig. Meld je aan om ons met een of meerdere acties te helpen: VOOR EN DOOR DVO!!

Vragen of suggesties?

Je kunt ons bereiken via het volgende e-mailadres: actie@dvo-korfbal.nl

Edwin Schuurman, Koen van Roekel, Rick van Roekel, Petra Roeten, Marja van Haren, Kris Kabo en Peter van Baak

Bericht vanuit de Stichting Hal/Accommodatie

Beste DVO’ers,

De laatste weken is het ons wat vaker opgevallen dat er uitloop ontstaat op de zaterdagen. Wij willen graag aan jullie vragen om even op te letten hoeveel tijd jij hebt voor jullie wedstrijd. De tijden van jullie wedstrijd en de wedstrijd na jullie staan op de KNKV-app. Willen jullie er a.u.b. voor zorgen dat de volgende wedstrijd op tijd kan beginnen? Dit betekent dat jullie 3 minuten pauze hebben tijdens jullie wedstrijd. Inschieten kan als daar ruimte voor is. Als iedereen hier op let, heeft ook iedereen tijd om in te schieten.

Ook willen wij jullie vragen om een melding te maken bij schade van bijvoorbeeld: de sportvloer, de ballenpomp, de compressor of andere attributen. In het beheerdershok ligt een logboek waar je het kan opschrijven (met naam of anoniem).

Hiernaast hebben we nog twee verzoeken. De eerste is om de sleutel a.u.b. direct na het openen of sluiten terug in het sleutelkastje te doen. Dit om het kwijtraken te voorkomen.

Als allerlaatste vragen wij jullie om de statiegeldflesjes en de restafval in de juiste bakken te doen. Dit helpt ons heel erg met het opruimen. Als iedereen een handje helpt, wordt het voor iedereen makkelijker!

Stichting Accommodatie DVO/Transus

Vanuit de interim-voorzitter: update bouwplannen DVO/Transus

Beste leden, het is al weer 5-6 weken geleden dat we hebben gestemd over de toekomstplannen van de vereniging, dus ik wil jullie een korte update geven van de ontwikkelingen.

Om eerlijk te zijn stemden de ontwikkelingen in de eerste weken na de vergadering mij niet direct vrolijk. Een eerste gesprek met onze huisbank gaf ons een indicatie van 5 tot 6% rente op een mogelijke lening. Dit beperkt onze leencapaciteit aanzienlijk en maakt het vrijwel onmogelijk om het geplande investeringsbedrag van ruim 1,2 miljoen euro bij elkaar te krijgen.

Daarnaast hadden we een bijeenkomst met de dorpsraad over de gemeentelijke plannen en de impact op de sportaccommodaties. Alhoewel de bijeenkomst op zich interessant was, hielp het ons niet echt verder als het om onze uitdaging met betrekking tot de aflopende pacht ging (de huidige overeenkomst loopt 1 januari 2029 af). De tijdstermijnen waarover wordt gedacht, helpen ons niet met onze planning.

Gelukkig zijn de afgelopen weken veel succesvoller geweest. Allereerst hebben we met de beoogde bouwer en onze bouwadviseur samengezeten en nog eens goed gekeken naar de plannen. We zetten hierbij prioriteit op de uitbouw van de hal en de tribune, omdat dit onzes inziens de grote drijfveren waren achter de keuze voor deze optie. Wanneer we dit in basis uitvoeren, is het ook met een lagere lening (gebaseerd op maximaal 6% rente) onzes inziens op dit moment wel te realiseren. Extra uitbreiding voor een fitnesruimte, extra kleedkamers en significante renovaties worden dan wel een financiële uitdaging.

Ook heel positief was de bijeenkomst met de gemeentelijke ambtenaren van sport en onroerend goed. Vanuit sport ligt er absoluut de intentie onze plannen te ondersteunen. We hebben veel tips gekregen over hoe we één en ander het beste kunnen aanpakken en ook hoe we mogelijk een gunstigere financiering kunnen krijgen (het blijft afwachten hoe zich dit ontwikkelt, maar de genoemde rente was een stuk prettiger dan waar de bank mee kwam). Maar ook vanuit onroerend goed was er positief nieuws over onze pachtovereenkomst. Alhoewel we nog wachten op een definitief voorstel, lijkt het er op dat de gemeente goed heeft geluisterd naar onze bezwaren op de eerste draft en bereid is de huidige pacht te verlengen met een termijn die noodzakelijk is voor de bouw en financiering van de hal. Zij gaan hun best doen dit voor de kerst rond te hebben. Dit is belangrijk voor de planning. Met deze overeenkomst kunnen we verder met het project en voor de kerst (zonder groot risico) nog een vergunningaanvraag indienen.

Tegelijkertijd moeten we verder werken met de sportambtenaar om een garantieverklaring van de gemeente te krijgen. Dit is ook nog wel een langdurig traject. Uiterlijk begin februari moeten we alles klaar hebben voor de aanvraag. Dit is veel werk, maar het lijkt wel haalbaar. Hiervoor kunnen we nog ondersteuning gebruiken in het Finance-team voor het opzetten van acties en dergelijke. Leden die dit leuk vinden en willen ondersteunen kunnen zich melden bij Edwin Schuurman, die (voorlopig) nog de kar trekt op dit gebied. Voor diegene die zich hebben aangemeld voor de bouwcommissie; heb nog even geduld, als we echt aan de slag kunnen met de uitvoering kom ik weer in de lucht en dan ben ik jullie niet vergeten.

Mocht dit allemaal lukken, dan zouden we rond mei 2024 kunnen beginnen met de bouw. Dat is optimistisch maar het zou een hele mooie prestatie zijn. Compliment in deze, voor alle betrokkenen in de commissie Upgrade Accommodatie, voor het ‘nogmaals’ vastbijten in de plannen en het realiseren van onze toekomst.

Hopelijk zie ik iedereen snel in de hal of in het clubhuis, we gaan weer lekker genieten van onze mooie accommodatie. En schroom niet om vragen te stellen mochten we elkaar tegenkomen.

Erik van Buren
Interim-voorzitter DVO/Transus

Gevonden voorwerpen veldseizoen

Tijdens de veldcompetitie zijn er veel spullen achtergebleven. Deze zijn nu uitgestald in de hal.

Ben je iets kwijt? Je hebt tot 4 november de tijd om te kijken of het er bij ligt, daarna gaat het naar een goed doel.

De beheerders

Verslag informatieavond renovatie/uitbreiding accommodatie

Beste leden,

Afgelopen maandag kwamen we met ongeveer 80 leden samen in het clubhuis voor een presentatie van de nieuwe plannen.

Doel van de avond
Erik van Buren trapte de avond af en vertelde hoe de plannen zijn ontstaan:

  • Om de ouder geworden accommodatie kwalitatief goed te houden, is er een investering nodig;
  • Tevens willen we ook graag meer halen uit onze accommodatie.

Tijdens de avond werden de twee mogelijke plannen voor een toekomstbestendige accommodatie gepresenteerd.

Als bestuur wilden we graag ook nader toelichten wat er allemaal speelt binnen de gemeente Ede met betrekking tot de ontwikkeling van het gebied rondom de Mansholtlaan (KennisAs), ideeën/onderzoeken met betrekking tot huizenbouw, ontwikkeling WUR, verplaatsing sportpark(en) en de vernieuwing van de pachtovereenkomsten. Let wel, er staat niets vast!

Erik legde uit dat we met een goed strategisch plan (2025-2045), onderbouwd met onder andere onze gekozen optie, commitment aan de gemeente kunnen vragen ten aanzien van onze eigen toekomstplannen.

Optie A en B
De plannen werden uiteengezet door Edwin Schuurman (projectleider UA).

Aan de hand van de tijdslijn kwamen de obstakels en vertragingen aan bod, de redenen waarom het oorspronkelijke plan financieel niet meer haalbaar bleek te zijn en daarom gekozen moet gaan worden uit twee opties: de voorkant (meer gericht op renovatie & uitstraling) of de achterkant (meer gericht op onderhoud & uitbreiding).

De bouwtekeningen van De Gijt Bouwadviseurs (Evan Schoeman was ook aanwezig om vragen te beantwoorden) en een prachtige 3D-film van LAB4design (Lois Bakker) gaven een goed beeld van de beide opties. Ook de voordelen van beide opties werden benoemd en de financiële verschillen werden getoond.

Hoe verder?
Tijdens de komende Algemene Ledenvergadering (uitnodiging volgt later deze week) kunnen de leden aangeven welke optie de voorkeur krijgt. In de ledenvergadering gaan we alleen een stemming houden. Er zal geen tijd zijn voor verdere discussie, dus (ook diegenen die niet op de informatieavond aanwezig konden zijn) lees dit verslag goed door en bekijk de video van LAB4Design, om goed inzicht te krijgen in de getoonde plannen en zo goed mogelijk voorbereid naar de ledenvergadering te kunnen komen. Praat hier ook over met elkaar. Uiteindelijk beslissen we samen over de toekomstige strategie van de vereniging.

Mocht één en ander niet duidelijk zijn, stel dan je vragen via secretaris@dvo-korfbal.nl. Het bestuur en de projectgroep zullen deze vragen zo snel mogelijk proberen te beantwoorden, in ieder geval voor maandag 2 oktober a.s. De PowerPointpresentatie en de bouwtekeningen kunnen ook via bovengenoemd e-mailadres opgevraagd worden.

Tijdens de ALV wil het bestuur graag de volgende vragen beantwoord zien:

  • Willen wij als vereniging een investering doen?
  • Zo ja, welke investering heeft dan de voorkeur: A of B? Deze keuze impliceert dat we op de huidige locatie willen blijven en de ALV het eens is met het aangaan van een lening om de investering te bekostigen;
  • Zo nee, willen we dan meewerken aan een toekomstige verplaatsing of blijven we liever waar we nu zitten? Vanzelfsprekend zullen we – mocht het tot een verhuizing komen – proberen onze ‘huid’ zo duur mogelijk te verkopen, zodat we er bij voorkeur op vooruitgaan.

Na de ALV zal er een bouwgroep samengesteld worden en een overleg volgen met de aannemer om de details en de uitvoering van de gekozen optie te bespreken. De vergunning zal worden aangevraagd en de financierings- en subsidiemogelijkheden zullen worden ingezet. Denk hierbij ook aan funding, om zoveel mogelijk extra’s te kunnen realiseren.

Rondvraag
De bezoekers konden na de rondvraag nog uitgebreid napraten en kijken naar de doorlopende 3D-film en de bouwtekeningen, die opgesteld stonden in het clubhuis.

Wij zien jullie graag over een aantal weken bij de ALV. We hopen op een grote opkomst, want het gaat om een belangrijke ingrijpende beslissing, over de toekomst van jou en onze mooie club: #wijzijnDVO!

Bestuur DVO/Transus

11 september informatieavond renovatie/uitbreiding accommodatie

BESLIS MEE!

Maandag 11 september a.s. vanaf 19.30 uur vindt in ons clubhuis de informatieavond over mogelijke uitbreiding/renovatie van onze accommodatie plaats. Laat je goed informeren, zodat je zelf een juiste keuze kunt maken op de aansluitende Algemene Ledenvergadering van 2 oktober a.s.

Tijdens deze informatieavond worden jullie in woord en beeld geïnformeerd. Jullie bepalen uiteindelijk welke optie het gaat worden. Het is van belang dat jullie erbij zijn aanstaande maandag… het gaat om jullie korfbalplezier voor de komende tientallen jaren. Laat deze unieke kans niet voorbijgaan en kom op 11 september naar DVO.


Vanuit het bestuur: uitnodiging informatieavond uitbreiding accommodatie (UA)

Beste leden,

We willen jullie voor onze zomervakanties toch nog even meenemen in het traject van besluitvorming rondom de upgrade van onze accommodatie.

Eerst even terugkijken: in 2018 zijn we begonnen met vooruitblikken naar de toekomst van onze accommodatie. de eerste presentatie vond plaats in 2019. Door de Corona-uitbraak in 2020 is het project stil komen te liggen. In 2021 is het weer opgepakt, alleen waren er toen ontwikkelingen die het oorspronkelijke plan onmogelijk maakten: de prijzen waren enorm gestegen en de gemeente had besloten De Commanderij op te knappen, waardoor een samenwerking met de denksport er niet meer in zat.

In het afgelopen seizoen hebben we gezocht naar wat nog wel mogelijk was. Alles in één keer doen, wat we in eerste instantie graag wilden, behoort echter helaas niet meer tot de (financiële) mogelijkheden.

Op maandag 11 september 2023 om 19.30 uur willen we graag alle leden uitnodigen in het clubhuis voor een presentatie van de huidige nieuwe plannen. Deze plannen bestaan uit twee opties waartussen – tijdens de nog te plannen ledenvergadering – gekozen zal kunnen worden, naast de keuze om (nu) niets te investeren.

In deze ledenvergadering willen we alleen een stemming houden. Er zal geen tijd zijn voor verdere discussie, dus gebruik de informatieavond om je te laten informeren en te discussiëren, zodat je zo goed mogelijk voorbereid naar de ledenvergadering kunt komen. Uiteindelijk beslissen de leden over de toekomstige strategie van de vereniging.

Dat is heel belangrijk, want momenteel speelt nog meer met betrekking tot de toekomst van sportpark De Eikelhof en daarmee de toekomst van DVO. Het bestuur is recentelijk, samen met voetbalvereniging Bennekom en muziekvereniging OBK, in overleg geweest met de wethouder Sport van de gemeente Ede over de plannen die de gemeente heeft met betrekking tot de woningbouw en de plek van sportbeoefening in de gemeente (KennisAs). De wethouder geeft aan dat de gemeente dit vraagstuk aan het onderzoeken is, maar ook dat hierover nog niets definitief is beslist. Hij wil graag weten wat de voorkeur en wensen van onze vereniging (en die van onze buren) zijn. De resultaten van de jaarvergadering zijn daarvoor dus een belangrijke basis. Willen wij als vereniging graag blijven waar we nu zijn? Of staan wij open voor een verhuizing naar een andere locatie? Is dat laatste het geval, dan moeten we misschien nu wel niet gaan investeren. Genoeg dus om over te praten op 11 september a.s., zodat begin oktober tijden de ledenvergadering een belangrijke beslissing genomen kan worden.

En dan moeten we natuurlijk van de gemeente Ede nog steun voor het gekozen plan krijgen (afhankelijk van de keuze, financieel-, vergunning- en erfpacht-technisch).

Al met al een uitdagend bestuurlijk traject, waar we de toekomst van DVO voor de komende 30 jaar proberen vast te leggen en veilig te stellen, opdat we die mooie bloeiende vereniging blijven die we nu zijn!

Graag tot ziens na de zomervakantie!

Bestuur DVO/Transus